Dzień Edukacji Narodowej – wolny od zajęć, ale nie od pracy

Data: 14-10-2013 r.

Obchodzony 14 października Dzień Edukacji Narodowej jest dniem wolnym od zajęć lekcyjnych, ale nie dniem ustawowo wolnym od pracy. Nauczyciel w tym dniu nie prowadzi zajęć edukacyjnych, ale powinien być szkole. Po opuszczeniu szkoły, w swoim czasie wolnym może świętować ten dzień według własnych upodobań.

Dzień Edukacji Narodowej uznaje się za święto wszystkich pracowników oświaty i jest on wolny od zajęć lekcyjnych. W rocznym planie pracy każdej szkoły ten dzień jest jedną z ważniejszych dat związanych z organizacją roku szkolnego. O tym, w jaki sposób w szkole obchodzone będzie święto pracowników oświaty, decyduje:

 
  1. dyrektor, kierując działalnością szkoły (art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty),

  2. rada pedagogiczna, zatwierdzając plan pracy szkoły (art. 41 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy),

  3. rodzice, opiniując plan pracy szkoły (art. 50 ust. 2 pkt 4 ww. ustawy).

Nie ma zajęć lekcyjnych, ale nauczyciel powinien być w szkole

W tym dniu nie prowadzi się z uczniami zajęć edukacyjnych, ale nie jest to podstawą do zwolnienia ich z obecności w szkole. W szkole obecni są także nauczyciele i inni pracownicy niepedagogiczni. Obecnym w szkole uczniom dyrektor ma obowiązek zapewnić bezpieczeństwo i opiekę (art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz § 2 rozporządzenia ministra edukacji narodowej i sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach).

W Dniu Edukacji Narodowej trzeba zapewnić opiekę uczniom

Tak jak w żadnym dniu pobytu uczniów w szkole, tak i w święto pracowników oświaty dyrektor nie może zwalniać nauczycieli z wykonywania zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom (art. 6 pkt 1 Karty Nauczyciela). Niedopuszczalne jest bowiem prowadzenie jakichkolwiek zajęć bez nadzoru upoważnionej do tego osoby (§ 13 ww. rozporządzenia). Nie można pozostawić uczniów w szkole bez opieki czy zwolnić ich do domu po to, by świętować Dzień Edukacji Narodowej w restauracji czy w teatrze w gronie nauczycieli. Zwykle tak organizuje się Dzień Edukacji Narodowej, by wszyscy pracownicy szkoły wspólnie z uczniami i ich rodzicami mogli uczestniczyć w zorganizowanej z tej okazji uroczystości.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 29947 )
Array ( [docId] => 29947 )