Bez dodatkowego dnia wolnego za 1 listopada 2015 roku

Data: 26-10-2015 r.

Za 1 listopada (niedziela) nie przysługuje dodatkowy dzień wolny. Natomiast 11 listopada (środa) jest dniem wolnym od pracy zarówno dla pracowników zatrudnionych na cały etat, jak i na część etatu.

  Każde święto przypadające w dniu innym niż niedziela obniża wymiar czasu pracy pracownika o 8 godzin. Jeżeli więc takie święto przypada w dniu wolnym od pracy wynikającym z harmonogramu czasu pracy danego pracownika (najczęściej w sobotę), wówczas pracodawca w następstwie obniżenia wymiaru czasu pracy powinien udzielić pracownikowi dnia wolnego. Oznacza to, że w tym roku za 1 listopada (niedziela) pracownicy nie otrzymają dodatkowego dnia wolnego, ponieważ nie dojdzie do obniżenia ich wymiaru czasu pracy.

Obniżenie spowoduje natomiast Święto Niepodległości 11 listopada, które wypada w środę. Niemniej jednak w większości przypadków pracodawca nie będzie musiał udzielać za ten dzień dodatkowego dnia wolnego, ponieważ zwłaszcza w placówkach oświatowych środa nie stanowi dla pracownika dnia wolnego od pracy wynikającego z jego harmonogramu czasu pracy. Jeżeli z rozkładu czasu pracy wynika, że pracownik nie świadczy pracy we wszystkie dni tygodnia, aby ustalić, czy ma on prawo do wolnego za święto przypadające w środę (jeśli ten dzień jest dla pracownika wolny od pracy), należy w każdym przypadku przeliczyć liczbę godzin do wypracowania.

Wymiar czasu pracy obniża również usprawiedliwiona nieobecność pracownika w pracy (art. 130 § 3 Kodeksu pracy). Okoliczność, iż pracownik w dniu wolnym będącym jednocześnie świętem ustawowym był niezdolny do pracy z powodu choroby, nie zwalnia pracodawcy z obowiązku wyznaczenia pracownikowi innego dnia wolnego. Należy jednak pamiętać, że choroba w ustalonym dniu wolnym za święto nie daje prawa do innego dnia wolnego od pracy.

Zasady rekompensowania świąt przypadających w innym dniu wolnym niż niedziela nie dotyczą nauczycieli zatrudnionych na podstawie Karty Nauczyciela. Oznacza to, że nawet gdyby 1 listopada wypadał w sobotę, nauczycielom i tak nie przysługiwałby dzień wolny. Dotyczy to również sytuacji, gdy nauczyciel w dniu wolnym będącym świętem ustawowym był niezdolny do pracy z powodu choroby. Nauczyciel ma natomiast prawo do dnia wolnego, gdy dzień ustawowo wolny od pracy przypada w dniu roboczym dla niego. Oznacza to, że ma prawo do wolnego 11 listopada 2015 r. (środa). Nauczyciele mają także prawo do dnia wolnego za prowadzenie zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w dniu ustawowo wolnym od pracy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamiast dnia wolnego nauczyciel otrzymuje odrębne wynagrodzenie.

Michał Kowalski, radca prawny, specjalista prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37942 )
Array ( [docId] => 37942 )