Nieprzydzielenie godzin ponadwymiarowych a pogorszenie warunków pracy

Autor: Wysocka Marta
Data: 24-06-2015 r.

Dyrektor szkoły nie musi przydzielić godzin ponadwymiarowych dla wszystkich nauczycieli uprawnionych do prowadzenia określonych zajęć. Karta Nauczyciela określa okoliczności, kiedy dyrektor szkoły przydziela godziny ponadwymiarowe, a ich nieprzydzielenie w nowym roku szkolnym nie może być uważane za pogorszenie warunków pracy.

Godziny ponadwymiarowe to dodatkowy obowiązek dla nauczycieli i praca wykraczająca poza obowiązkowy wymiar zajęć (art. 35 ust. 1 i ust. 2 Karta Nauczyciela). Nieprzydzielenie takich godzin w sytuacji, gdy nie ma takiej konieczności nie jest zatem ani przejawem dyskryminacji ani nie stanowi pogorszenia warunków pracy. 

Godziny ponadwymiarowe tylko przy zagrożeniu realizacji programu

Dyrektor szkoły przydziela godziny ponadwymiarowe dla nauczycieli w szczególnych wypadkach, podyktowanych wyłącznie koniecznością realizacji programu nauczania (art. 35 ust. 1 Karta Nauczyciela). Najczęściej przydzielanie tych godzin ma miejsce w czasie długotrwałej nieobecności nauczyciela i wynikającej z tego konieczności zastąpienia go. W sytuacji, gdy nieobecny nauczyciel wraca do pracy, dyrektor szkoły nie musi przydzielać godzin ponadwymiarowych, może je również odebrać – Karta Nauczyciela nie zakazuje takiego działania. Należy także zaznaczyć, że nieprzydzielenie albo odebranie godzin ponadwymiarowych nie stanowi podstawy do uznania, że warunki pracy nauczyciela uległy pogorszeniu. 

Nieprzydzielenie godzin ponadwymiarowych to nie zmiana warunków pracy

Nieprzydzielenie godzin ponadwymiarowych nie jest tożsame ze zmianą warunków pracy. Praca w godzinach ponadwymiarowych nie jest uprawnieniem, ale obowiązkiem, jakie w szczególnych przypadkach dla nauczycieli przewiduje Karta Nauczyciela. W związku z tym dyrektor szkoły zdejmując z nauczyciela ten obowiązek nie pogarsza, ale normuje jego warunki pracy (wyrok SN I PK 454/03).

Źródło:

Wyrok Sądu Najwyższego wyrok SN z dnia 12 maja 2004r., I PK 454/03

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37373 )
Array ( [docId] => 37373 )