Godziny ponadwymiarowe przy obniżonym pensum dyrektora szkoły

Data: 10-07-2015 r.

Dyrektor szkoły może realizować godziny ponadwymiarowe w liczbie nieprzekraczającej połowy obowiązującego go tygodniowego wymiaru zajęć. Dotyczy to również nauczyciela, który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze.

Nauczyciel korzystający z obniżonego tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nie może mieć godzin ponadwymiarowych, z wyjątkiem nauczycieli pełniących funkcje kierownicze w szkole. Dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły oraz nauczycielowi pełniącemu inne stanowisko kierownicze w szkole obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć w zależności od:

  • wielkości i typu szkoły,
  • warunków pracy

lub zwalnia się ich z obowiązku realizacji tych zajęć.

W wypadkach podyktowanych koniecznością realizacji programu nauczania, nauczyciel (w tym także nauczyciel pełniący funkcję kierowniczą) może być obowiązany do odpłatnej pracy w godzinach ponadwymiarowych zgodnie z posiadaną specjalnością, których liczba nie może przekroczyć 1/4 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć. Przydzielenie nauczycielowi większej liczby godzin ponadwymiarowych może nastąpić wyłącznie za jego zgodą, jednak w wymiarze nieprzekraczającym 1/2 tygodniowego obowiązkowego wymiaru.

Małgorzata Krajewska, specjalista prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37485 )
Array ( [docId] => 37485 )