Godziny ponadwymiarowe tylko zajęcia w ramach programu nauczania

Data: 19-03-2015 r.

Karta Nauczyciela zawiera wyraźnie wskazanie, kiedy dyrektor szkoły może przewidzieć dla nauczycieli pracę w godzinach ponadwymiarowych. Ma to miejsce, gdy konieczność podyktowana jest realizacją programu nauczania  bądź zapewnienia opieki w placówkach opiekuńczo wychowawczych.

Praca nauczycieli, którzy sprawują opiekę nad uczestnikami wycieczek nie jest kwalifikowana jako praca w godzinach ponadwymiarowych nawet, jeżeli nauczyciel przepracował większą liczbę godzin niż wynosi jego pensum. Zgodnie z regulacjami Karty Nauczyciela godziny ponadwymiarowe wynikają z organizacji pracy szkoły – za pracę w godzinach ponadwymiarowych  uznaje się  prowadzenie zajęć koniecznych do zrealizowania programu nauczania, a do takich nie zalicza się wycieczek.

Karta Nauczyciela wskazuje cel przydzielenia godzin ponadwymiarowych

 

Dyrektor szkoły nie może uznać za godziny ponadwymiarowe wszystkich zajęć realizowanych przez nauczycieli ponad pensum. Godzinami ponadwymiarowymi są dla nauczycieli te, które zostały im przydzielone w związki z koniecznością zrealizowania podstawy programowej bądź zapewnienia opieki w placówce opiekuńczo-wychowawczej (art. 35 ust. 1 Karta Nauczyciela). Jeżeli nauczyciel wykonuje inne zadania, to należy uznać, że robi to w ramach 40-godzinnego tygodnia i pracy i Karta Nauczyciela nie przewiduje z tego tytułu dodatkowego wynagrodzenia. Dyrektor szkoły ma prawo do wyznaczania dla nauczycieli zadań związanych z art. 42 ust. 1 Karty Nauczyciela.

Nie ustala się zasad wynagradzania za pełnienie funkcji opiekuna

Karta Nauczyciela nie upoważnia organu prowadzącego do ujmowania w regulaminie wynagradzania dla nauczycieli postanowień dotyczących odrębnego wynagrodzenia przysługującego za sprawowanie funkcji i opiekuna wycieczki w dniach pracy – kompetencje organu prowadzącego stanowią katalog zamknięty, określony w art. 30 ust. 6 ustawy Karta Nauczyciela. Nie można zatem w drodze regulaminu ustanowić, iż za pełnienie funkcji opiekuna dla nauczycieli przewiduje się odrębne wynagrodzenie w wysokości wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe (Rozstrzygnięcia nadzorcze Wojewody Podlaskiego NK.II.DJ.0911-25/08).

Źródło:

Rozstrzygnięcia nadzorcze Wojewody Podlaskiego z dnia 29 stycznia 2008 r. (NK.II.DJ.0911-25/08)

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36756 )
Array ( [docId] => 36756 )