Realizacja godzin karcianych przez Internet możliwa za zgodą dyrektora

Autor: Agnieszka Kosiarz
Data: 27-03-2015 r.

Rodzaj prowadzonych zajęć w ramach godzin dodatkowych powinien być dostosowany do indywidualnych potrzeb uczniów danej szkoły. Dyrektor może uznać, że zajęcia prowadzone z uczniami przez Internet, uwzględniają ich potrzeby oraz zainteresowania i można rozliczyć je w ramach godzin karcianych.

Nauczyciele szkół zobowiązani są do realizacji jednej lub dwóch dodatkowych godzin w tygodniu. Dodatkowe godziny powinny być przeznaczone na zajęcia uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów oraz zajęcia świetlicowe. W kompetencji dyrektora danej szkoły pozostaje natomiast organizacja zajęć w ramach tzw. godziny karcianej.

Jeśli zajęcia prowadzone przez Internet np. w formie e-lerningu, skierowane są do uczniów i uwzględniają ich potrzeby oraz zainteresowania można je rozliczyć w ramach godzin karcianych.

Ostatecznie to dyrektor szkoły zdecyduje o zaliczeniu zajęć e-lerningu do godzin karcianych. Należy przy tym pamiętać, że zajęcia takie powinny być odpowiednio udokumentowane - rejestrowane i rozliczane w okresach półrocznych w dziennikach zajęć pozalekcyjnych.

O zasadach realizacji godzin karcianych decyduje dyrektor szkoły. Nauczyciele szkół zobowiązani są do realizacji dwóch lub jednej dodatkowej godziny, które przeznaczane są na:

  • zajęcia opieki świetlicowej (tylko nauczyciele szkoły podstawowej oraz gimnazjum),

  • zajęcia w ramach godzin przeznaczonych w ramowych planach nauczania do dyspozycji dyrektora szkoły, z wyjątkiem godzin przeznaczonych na zwiększenie liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych (nauczyciele wszystkich szkół).

Zajęcia dodatkowe rejestrowane i rozliczane są w dziennikach zajęć pozalekcyjnych w okresach półrocznych. W sytuacji usprawiedliwionej nieobecności nauczyciela wynikającej z niezdolności do pracy, wymiar dodatkowych zajęć ulega obniżeniu o 1 lub 2 godziny za każdy tydzień niezdolności nauczyciela do pracy, w półrocznym okresie rozliczeniowym.

Przepisy nie przewidują wyznaczania zastępstw za godziny karciane nauczycieli nieobecnych w pracy z powodu choroby. W rozpatrywanym przypadku można jednak zastanowić się nad czasowym powierzeniem w ramach godzin karcianych innym nauczycielom zajęć w świetlicy.

Agnieszka Kosiarz, specjalista prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36802 )
Array ( [docId] => 36802 )

Array ( [docId] => 36802 )