Dyrektor nie musi godzić się na urlop bezpłatny na pobyt w sanatorium

Autor: Anna Trochimiuk
Data: 18-03-2015 r.

Dyrektor może – ale nie musi - wyrazić zgodę na wyjazd do sanatorium i uznać nieobecność w pracy nauczyciela za usprawiedliwioną. Za ten czas nauczyciel nie zachowa prawa do wynagrodzenia.

Nauczyciel chcący wyjechać do sanatorium może skorzystać z urlopu wypoczynkowego, urlopu bezpłatnego albo urlopu dla poratowania zdrowia. Gdy nauczyciel nie ma prawa do żadnego z ww. urlopów lub nie chce z nich korzystać, dyrektor nie musi udzielać nauczycielowi zwolnienia od pracy na czas pobytu w sanatorium.

 

Leczenie uzdrowiskowe nie zawsze usprawiedliwia nieobecność w pracy, ponieważ tylko w związku z pobytem w szpitalu uzdrowiskowym pracownik otrzymuje zwolnienie lekarskie. Pobyt w sanatorium uzdrowiskowym jest częściowo odpłaty, a osoba pracująca musi w tym czasie usprawiedliwić swoją nieobecność w pracy, głównie korzystając z urlopu wypoczynkowego lub dla poratowania zdrowia.

Pobyt w sanatorium zwykle odbywa się w czasie urlopu wypoczynkowego. W przypadku nauczycieli jest to jednak możliwe tylko w placówkach nieferyjnych, gdyż w szkołach feryjnych nauczyciel ma z góry narzucony termin urlopu, zaś na okres pobytu w sanatorium nie ma on wpływu.

Nauczyciel w związku z wyjazdem do sanatorium może ubiegać się o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia. Samo skierowanie do sanatorium nie uzasadnia jednak udzielenia tegoż urlopu. Nauczyciel musi spełnić wszystkie warunki, o których mowa w art. 73 Karty Nauczyciela, w tym otrzymać orzeczenie o potrzebie udzielenia urlopu zdrowotnego.

Jeżeli nauczyciel w szkole feryjnej otrzyma skierowanie do sanatorium w okresie niepokrywającym się z feriami i nie ma prawa do urlopu dla poratowania zdrowia, może złożyć wniosek o udzielenie urlopu bezpłatnego na ten czas. Dyrektor szkoły nie musi jednak zgadzać się na urlop bezpłatny, zaś swoją decyzję powinien rozważyć w kontekście zapewnienia prawidłowej organizacji pracy szkoły.

Dyrektor szkoły może wyrazić zgodę na wyjazd do sanatorium i uznać nieobecność w pracy nauczyciela za usprawiedliwioną – bez prawa do wynagrodzenia.

Anna Trochimiuk, prawnik, specjalista prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36747 )
Array ( [docId] => 36747 )