Dyrektor może poprosić nauczyciela o przedstawienie wykazu wykonywanych czynności

Autor: Wysocka Marta
Data: 15-03-2016 r.

Czas pracy nauczyciela nie ogranicza się do realizacji pensum i dyrektor przedszkola lub szkoły może przydzielać mu do wykonania inne czynności wpisujące się w zakres obowiązki nauczyciela. Jeżeli nauczyciel uzna, że jest przeciążany dodatkowymi zadaniami – należy poprosić go wykaz realizowanych czynności.

Jeżeli nauczyciel jest zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy, to powinien pracować 40 godzin tygodniowo i dyrektor ma prawo oczekiwać od nauczyciela wykonywania obowiązków w czasie, kiedy nie prowadzi on zajęć. Wyznaczając dodatkowe obowiązki trzeba jednak brać pod uwagę fakt, że do czasu pracy wlicza się także godziny przeznaczone np. na przygotowanie zajęć czy spotkania z rodzicami.

W razie wątpliwości warto poprosić o wykaz czynności

Jeżeli dyrektor przedszkola lub szkoły spotyka się z odmową wykonania dodatkowych zadań przez nauczyciela usprawiedliwiającego się nadmiarem obowiązków i przekroczenia tygodniowego wymiaru czasu pracy – należy poprosić o wykaz wykonywanych czynności. Nauczyciel jest zobligowany do realizowania innych zajęć i czynności wynikających z zadań statutowych – dyrektor ma prawo kontrolować, jakie zadania i w jakim czasie są przez niego wykonywane.

Nie należy przydzielać zadań wykraczających poza obowiązki

Dyrektor przedszkola czy szkoły musi pamiętać, że przydzielając dodatkowe zadania dla nauczycieli podlega pod art. 100 Kodeksu pracy, zgodnie z którym pracownik jest zobowiązany do stosowania się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę. Jeżeli obowiązki będą dotyczyły czynności zupełnie niezwiązanych ze stanowiskiem nauczyciela – należy spodziewać się odmowy ich wykonania.

… i zapominać o zasadzie równego traktowania

Przydzielając dodatkowe obowiązki dla nauczycieli należy pamiętać o zasadzie równego traktowania pracowników. Dyrektor przedszkola lub szkoły powinien przydzielać je równomiernie i w taki sposób, aby żaden z nauczycieli nie był nadmiernie obciążony, podczas gdy inny – posiadający odpowiednie kwalifikacje i kompetencje – nie miał przydzielanych dodatkowych zadań. Taka sytuacja stanowi bowiem podstawę do uznania, że dyrektor nie przestrzega zasady równego traktowania określonej w art. 183a Kodeksu pracy. Zarzut naruszania zasady równego traktowania może pojawić się w szczególności wówczas, gdy czas potrzebny na zrealizowania zleconych zadań wymaga pracy w wymiarze wykraczającym poza 40 godzin tygodniowo.

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38738 )
Array ( [docId] => 38738 )