Oddelegowanie do matur ustnych w innej szkole tylko w ramach pensum

Data: 11-03-2015 r.

Przepisy nie pozostawiają wątpliwości, że z tytułu uczestnictwa w ustnej części egzaminu maturalnego nauczycielowi nie przysługuje jakiekolwiek dodatkowe wynagrodzenie, nawet jeśli zostanie na ten czas delegowany do innej szkoły. Nauczyciel jest obowiązany uczestniczyć w tej części egzaminu w ramach pensum.

Nauczyciel zamiast realizować w tym czasie obowiązujące go zajęcia z uczniami lub na ich rzecz uczestniczy w egzaminie maturalnym.

Nauczyciela można delegować do pracy w komisjach w innej szkole

Jeśli nauczyciel uczestniczy w innej placówce w egzaminie maturalnym ustnym, to dana szkoła nie zawiera z nauczycielem odrębnej umowy, ale nauczyciel delegowany jest ze szkoły macierzystej. Nauczyciel zatrudniony w innej szkole lub w placówce zostaje powołany w skład zespołu przedmiotowego wyłącznie w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły (§ 68 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 30 kwietnia 2007 r.).

Szkołę macierzystą należy poinformować o czasie i liczbie przeprowadzonych egzaminów

W celu wypłaty należnego nauczycielowi wynagrodzenia dyrektorzy szkół, po zakończeniu części ustnej egzaminu maturalnego, powinni przekazać dyrektorowi szkoły macierzystej, w sposób przyjęty w porozumieniu, informację o liczbie przeprowadzonych przez nauczyciela egzaminów i czasie ich przeprowadzania.

Godziny pracy powyżej pensum są płatne jak godziny ponadwymiarowe

W sytuacji gdy czynności te przekroczą obowiązujący nauczyciela wymiar zajęć dydaktycznych, opiekuńczych lub wychowawczych, będzie on uprawniony do wynagrodzenia za zrealizowane w ramach tych czynności godziny jak za godziny ponadwymiarowe (art. 9c ust. 12 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty).

Dariusz Skrzyński, prawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy i prawa autorskiego

Tagi: matura, pensum

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36692 )
Array ( [docId] => 36692 )

Array ( [docId] => 36692 )