Dyrektor szkoły nie ograniczy zatrudnienia podczas urlopu zdrowotnego

Data: 30-03-2015 r.

Dyrektor szkoły nie może ograniczyć wymiaru zatrudnienia nauczyciela, który przebywa na urlopie dla poratowania zdrowia. Ograniczenie etatu na podstawie ustawy Karta Nauczyciela może nastąpić dopiero w nowym roku szkolnym albo za porozumieniem stron bezpośrednio po powrocie z urlopu zdrowotnego nauczyciela.

W okresie, w którym trwa urlop zdrowotny nauczyciela dyrektor szkoły nie ma możliwości rozwiązania z nim stosunku pracy ani zmniejszenia wymiaru etatu na podstawie art. 22 ust. 2 Karta Nauczyciela. Jeżeli dyrektor szkoły nie obniżył etatu nauczyciela, przed rozpoczęciem urlopu dla poratowania zdrowia, to będzie mógł zrobić to dopiero w nowym roku szkolnym, chyba że nauczyciel wyrazi zgodę na takie obniżenie po powrocie do pracy za porozumieniem stron.

Możliwa jest jednak sytuacja, w której dyrektor szkoły pismo o obniżeniu wymiaru etatu wręczy po złożeniu przez nauczyciela wniosku o udzielenie urlopu, ale przed jego rozpoczęciem.

Zmniejszenie etatu po złożeniu wniosku o urlop zdrowotny nauczyciela

Jeżeli dyrektor szkoły wręczy pismo o obniżeniu wymiaru czasu pracy nauczycielowi, który już złożył wniosek o urlop zdrowotny nauczyciela i w chwili składania wniosku urlop ten mu przysługiwał, to nauczyciel wyrażający zgodę na obniżenie etatu od września będzie otrzymywał wynagrodzenie w takiej wysokości, jaką otrzymywałby, gdyby w tym czasie pracował. Obniżenie wynagrodzenia do wysokości przysługującej przy obniżonym etacie jest zgodne z ustawą Karta Nauczyciela, ponieważ nie następuje w trakcie urlopu zdrowotnego nauczyciela, ale przed jego rozpoczęciem.

Obniżenie etatu przed złożeniem wniosku o urlop zdrowotny nauczyciela

Karta Nauczyciela wyczerpująco wskazuje kryteria, jakie musi spełnić nauczyciel ubiegający się o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia. Jednym z warunków udzielenia urlopu zdrowotnego nauczyciela jest pozostawanie w zatrudnieniu w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony (art. 73 ust. 1 Karta Nauczyciela). Jeżeli zatem do obniżenia etatu dojdzie przed złożeniem przez nauczyciela wniosku – dyrektor szkoły nie udzieli nauczycielowi urlopu ze względu na brak spełnienia jednej z przesłanek, na które wskazuje Karta Nauczyciela.

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36824 )
Array ( [docId] => 36824 )

Array ( [docId] => 36824 )