Dyrektor szkoły może zatrzymać nauczyciela po zajęciach dydaktycznych

Data: 12-12-2013 r.

Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze godzin wynosi 40 godzin tygodniowo. Oznacza to, że dyrektor szkoły może przewidzieć dla nauczycieli zadania, których zrealizowanie wymaga pozostania na terenie szkoły po zakończeniu lekcji przewidzianych w planie.

Dyrektor szkoły może zobligować nauczycieli do wykonywania innych zadań niż prowadzenie zajęć dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych z uczniami, o ile wpisują się one w zadania statutowe szkoły (art. 42 ust. 2 Karta Nauczyciela). Nauczyciel może zatem być zobowiązany do pozostania na terenie szkoły po zakończeniu lekcji, Dyrektor szkoły powinien jednak zadbać o to, by informacje o konieczności zastania po lekcjach były dostępne dla nauczycieli wcześniej. Ważne dla nauczycieli powinno być również to, że dyrektor nie może wymagać pozostawania w pracy w wymiarze przekraczającym czterdzieści godzin tygodniowo.

Zadania statutowe – dodatkowe obowiązki dla nauczycieli

Karta Nauczyciela na przewiduje dla nauczycieli szereg obowiązków niezwiązanych bezpośrednio z prowadzeniem zajęć dydaktycznych z uczniami. Dyrektor szkoły może oczekiwać, że zatrudnieni nauczyciele w ramach czasu pracy będą:

  • prowadzić zajęcia z uczniami,

  • wykonywać czynności związane z potrzebami i zainteresowaniami uczniów,

  • przygotowywać się do zajęć,

  • realizować samokształcenie i uczestniczyć w doskonaleniu zawodowym,

(art. 42 ust. 2 Karta Nauczyciela).

Wielu nauczycieli decyduje się na wykonywanie tych obowiązków w domu. Warto jednak wiedzieć, że dyrektor szkoły ma prawo oczekiwać, że zadania te będą realizowane na terenie szkoły, po zakończeniu lekcji.

Przerwa dla uczniów – dla nauczycieli czas pracy

Godzina lekcyjna trwa 45 minut, ale dla nauczycieli nie zawsze dzwonek oznacza możliwość zamknięcia za sobą drzwi do pokoju nauczycielskiego. Podczas przerw nauczyciele mają obowiązek pełnienia dyżurów, których plan opracowuje dyrektor szkoły. Nauczyciele powinni pamiętać, że jeżeli po ostatniej lekcji mają jeszcze wyznaczony dyżur, to nie wolno im opuścić terenu szkoły przed zakończeniem przerwy i objęciem uczniów opieką nauczycieli prowadzących lekcję.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33374 )
Array ( [docId] => 33374 )