Dzień wolny albo wynagrodzenia za pracę w dzień wolny dla nauczycieli

Data: 10-03-2015 r.

Organ prowadzący szkołę nie posiada kompetencji do określania zasad przyznawania dnia wolnego albo wynagrodzenia za pracę w dzień wolny dla nauczycieli. Zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela, kompetencje takie posiada minister właściwy ds. oświaty i wychowania.

Sposób ustalania wysokości wynagrodzenia za pracę w dzień wolny od pracy dla nauczycieli jest regulowany rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej, a nie regulaminem uchwalanym przez organ prowadzący szkołę (art. 30 ust. 5 pkt 4 Karta Nauczyciela.  Zgodnie z obowiązującymi regulacjami dyrektor szkoły przewidujący dla nauczycieli obowiązek pracy w dzień wolny musi zaplanować dla nich możliwość odbioru tego dnia w inny dzień. Dopiero jeżeli nie będzie to możliwe, należy przyznać wynagrodzenie nauczyciela.

Za pracę w dzień wolny dla nauczycieli – inny dzień do odbioru

Zgodnie z § 10 rozporządzenia w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy, wynagrodzenie za każdą godzinę pracy w dniu dla nauczycieli wolnym, wypłaca się, jeżeli dyrektor szkoły nie udzielił im za ten dzień innego dnia wolnego. Oznacza to, że w pierwszej kolejności należy dążyć do umożliwienia nauczycielom odbioru tego dnia w dniu, w którym powinni prowadzić zajęcia dydaktyczne. Wynagrodzenie nauczyciela wypłaca się dopiero, jeżeli takie rozwiązanie nie jest możliwe, np. kiedy dyrektor szkoły nie może zorganizować dla nauczycieli zastępstw.

Wynagrodzenie nauczyciela oblicza się jak za godziny ponadwymiarowe

Jeżeli udzielenie dnia wolnego nie było możliwe, dyrektor szkoły jest zobowiązany wypłacić wynagrodzenie nauczyciela za realizowanie zajęć dydaktycznych w dniu wolnym od pracy Wynagrodzenie nauczyciela oblicza się tak, jak wynagrodzenie za godzinę ponadwymiarową (§ 10 rozporządzenia w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy).

Karta Nauczyciela nie upoważnia samorządu do wprowadzania własnych regulacji

Karta Nauczyciela zawiera upoważnienie dla Ministra Edukacji Narodowej do określenia sposobu ustalania wysokości wynagrodzenia za prowadzenie zajęć w dniu wolnym od pracy. W związku z tym kwestia ta nie wymaga odrębnego uregulowania uchwałą organu prowadzącego szkołę.  Wynagrodzenie nauczyciela realizującego zajęcia dydaktyczne w dniu wolnym jest wypłacane, jeżeli dyrektor szkoły nie może udzielić w zamian innego dnia wolnego – organ prowadzący nie może uchwalić dla nauczycieli innych zasad rozliczania za pracę w dzień wolny.

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36696 )
Array ( [docId] => 36696 )