Pracownicy niepełnosprawni są pod szczególną ochroną

Autor: Emilia Wawrzyszczuk
Data: 19-02-2015 r.

Pracowników posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności nie można zatrudniać w godzinach nadliczbowych lub nocnych. Są oni również objęci skróconymi normami czasu pracy.

Czas pracy każdego pracownika niepełnosprawnego nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin w tygodniu. Jeśli zatrudniony legitymuje się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jego czas pracy nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin w tygodniu. Dodatkowo trzeba pamiętać, że osoby niepełnosprawne nie mogą być zatrudniane w porze nocnej oraz w godzinach nadliczbowych.

Normy czasu pracy dla pracowników niepełnosprawnych są sztywne – nie są uśredniane. Osoba niepełnosprawna w stopniu znacznym lub umiarkowanym w każdym dniu nie może pracować więcej niż przez 7 godzin, i w każdym tygodniu - nie więcej niż 35 godzin.

Jeśli pracownik niepełnosprawny jest zatrudniony przy pilnowaniu lub (na jego wniosek) lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników (lub w razie jego braku lekarz sprawujący opiekę nad tą osobą) wyrazi na to zgodę - w zakresie czasu pracy zastosowanie do niego mają przepisy Kodeksu pracy. Taka osoba jest zatem objęta powszechnymi normami czasu pracy i nie dotyczą jej ograniczenia w zakresie pracy w godzinach nadliczbowych czy nocnych.

Jednak inaczej niż w przypadku pracowników, do których stosuje się powszechne przepisy prawa pracy, czas pracy pracownika niepełnosprawnego objętego skróconymi normami czasu pracy rozlicza się w okresach tygodniowych w ramach okresu rozliczeniowego. Podsumowując ważne jest, aby taki pracownik nie przepracował w danym tygodniu więcej niż 35 godzin. Norma ta (a także norma dobowa) jest sztywna i nie może być traktowana jako liczba godzin do przepracowania przeciętnie w tygodniu.

Emilia Wawrzyszczuk, specjalista prawa pracy i prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36600 )
Array ( [docId] => 36600 )