Opieka nad dzieckiem – dyrektor szkoły nie może odmówić wolnego

Data: 03-06-2015 r.

Rodzice sprawujący opiekę nad dzieckiem do lat 14 mają prawo do dwóch dni opieki w roku kalendarzowym. Uprawnienie to jest przewidziane także dla nauczycieli i dyrektor szkoły nie ma podstaw do odmowy zwolnienia od pracy. W tym zakresie w szkole stosuje się regulacje kodeksu pracy.

Dni na opiekę nad dzieckiem z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, to uprawienie dla nauczycieli sprawujących opiekę nad dzieckiem do lat 14 niezależnie od wymiaru zatrudnienia oraz stażu pracy (art. 188 Kodeks pracy).

 

Dyrektor szkoły musi udzielić zwolnienia od pracy, nawet jeżeli w jego opinii nieobecność nauczyciela dezorganizuje pracę placówki. Reagowanie na takie sytuacje wpisuje się w podstawowe obowiązki dyrektora szkoły – dlatego Karta Nauczyciela daje mu możliwość przydzielania godzin doraźnych zastępstw dla nauczycieli.

Dni wolne dla jednego lub obydwojga rodziców

Kodeks pracy nie przewiduje dla nauczycieli obowiązku ubiegania się o zwolnienie od pracy w celu sprawowania opieki nad dzieckiem w szczególnym trybie. Dyrektor szkoły może w regulaminie określić tryb udzielania zwolnień dla nauczycieli sprawujących opiekę nad dziećmi, ale musi uwzględnić fakt, iż nauczyciele nie będą informowali o potrzebie skorzystania z tego prawa z dużym wyprzedzeniem.

Prawa i obowiązki dyrektora szkoły

Dyrektor szkoły musi udzielić nauczycielowi dwóch dni opieki tylko pod warunkiem, że drugi rodzic nie skorzysta z tego samego uprawnienia u swojego pracodawcy. Dopuszczalne jest również podzielenie się uprawnieniem, tj. każde z rodziców wykorzysta po jednym dniu w roku kalendarzowym.

Dyrektor może poprosić nauczyciela o oświadczenie zawierające informację o tym, że:

  • tylko on będzie korzystać z prawa do opieki
  • dni opieki zostaną  podzielone między rodziców
  • tylko drugi rodzic skorzysta z prawa do opieki.

Otrzymanie oświadczenia, w którym nauczyciel informuje, że z prawa do opieki korzysta drugi rodzic jest jedyną okolicznością, w której dyrektor szkoły ma prawo odmówić zwolnienia od pracy dla nauczycieli.

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37281 )
Array ( [docId] => 37281 )