Informacji o godzinach ponadwymiarowych nie zamieszcza się w umowie o pracę

Autor: Wysocka Marta
Data: 16-08-2016 r.

Dyrektor przedszkola, podobnie jak dyrektor szkoły musi powiadomić nauczyciela o przydzieleniu mu godzin ponadwymiarowych. W tym celu należy wystosować do nauczyciela odrębne pismo – informacji o godzinach nie zamieszcza się w umowie o pracę.

Dyrektor przedszkola czy szkoły nie musi zamieszczać informacji o przydzielonych dla nauczycieli godzinach ponadwymiarowych w angażu. Konieczne jest natomiast wystosowanie pisemnej informacji na ten temat, tego typu dokumenty w przedszkolu i szkole zawierają szczegółowe dane o liczbie przydzielonych godzin.

Umowa o pracę dla nauczycieli - dane wskazane w KN

 

Umowa o pracę lub akt mianowania, zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela, powinna określać:

1)     stanowisko i miejsce pracy;

2)     termin rozpoczęcia pracy;

3)     wynagrodzenie lub zasady jego ustalania.

W przypadku zatrudnienia w zespole szkół albo w zespole szkolno-przedszkolnym akt mianowania i umowa o pracę powinny określać także typy (rodzaje) szkół w zespole, w których pracuje nauczyciel.

Na podstawie powyższego, dyrektor przedszkola lub szkoły nie ma obowiązku określania w umowie o pracę liczby godzin ponadwymiarowych przydzielonych dla nauczycieli. Jest to uzasadnione faktem, że liczba tych godzin w kolejnym roku szkolnym może być inna, bądź dyrektor szkoły w ogóle nie będzie ich przydzielał.

Godziny ponadwymiarowe dla nauczycieli tylko w szczególnych okolicznościach

Karta Nauczyciela nie pozwala na przydzielanie godzin ponadwymiarowych dla nauczycieli, jeżeli istnieje możliwość zatrudnienia nauczyciela, który realizowałby je w ramach pensum.

Przydzielone godziny ponadwymiarowe muszą być zgodne ze specjalnością nauczyciela, który ma je realizować. Nie należy mylić ich z godzinami doraźnego zastępstwa, czyli godzinami zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych powyżej obowiązkowego wymiaru godzin w zastępstwie za nieobecnego nauczyciela.

Liczba godzin ponadwymiarowych nie może przekroczyć ¼ obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, chyba że nauczyciel wyrazi na to zgodę – wówczas nie może przekroczyć ½ tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin.

Pismo dotyczące przydzielenia godzin ponadwymiarowych dla nauczycieli

W pisemnej informacji o przydzieleniu godzin ponadwymiarowych dyrektor przedszkola lub szkoły wskazuje na liczbę tych godzin oraz okres, na jaki zaplanowano ich realizację.

Marta Wysocka

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39365 )
Array ( [docId] => 39365 )