Przydzielenie godzin ponadwymiarowych – czy jest obowiązkiem dyrektora

Autor: Dariusz Skrzyński
Data: 13-07-2016 r.

Godziny ponadwymiarowe przydzielane są nauczycielom w arkuszach organizacji pracy szkoły na dany rok szkolny. W odróżnieniu od godzin nadliczbowych są to godziny zrealizowane ponad obowiązujący nauczyciela tygodniowy wymiar zajęć.

Dyrektor przydziela godziny ponadwymiarowe

Nauczyciel może być zobowiązany do odpłatnej pracy w godzinach ponadwymiarowych tylko w szczególnych wypadkach, podyktowanych wyłącznie koniecznością realizacji programu nauczania. Godziny te powinny zostać przydzielone racjonalnie, celowo i zgodnie z kwalifikacjami nauczycieli. Jeśli np. są to godziny świetlicy szkolnej, to powinny być przydzielone w pierwszej kolejności takiemu nauczycielowi, który zorganizuje dla uczniów zajęcia dodatkowe w ramach świetlicy szkolnej, np.: artystyczne czy muzyczne.

W pierwszej kolejności dyrektor powinien przydzielić godziny zajęć nauczycielom jako dopełnienie do pensum, (jeśli posiadają kwalifikacje do prowadzenia zajęć) lub zatrudnić nowego nauczyciela, a dopiero w sytuacji, gdy nie jest to możliwe – przydzielić godziny zajęć jako ponadwymiarowe pełnozatrudnionym nauczycielom.

Nie wszyscy nauczyciele będą mieli dodatkowe godziny

W celu zapewnienia właściwej realizacji ramowych planów nauczania niektórym nauczycielom danego przedmiotu dyrektor szkoły może przydzielić godziny ponadwymiarowe, a inni nauczyciele tego samego przedmiotu nie będą zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy lub trzeba z nimi rozwiązać stosunek pracy. Następuje to w sytuacji, gdy nie jest możliwe przydzielenie godzin innemu nauczycielowi z uwagi na:

  • zapewnienie realizacji zajęć edukacyjnych w danej klasie jednemu nauczycielowi lub
  • ciągłości nauczania.

Godziny ponadwymiarowe – powyżej pensum

Obowiązujące przepisy nie pozwalają na przydzielenie nauczycielowi – nawet na krótki okres – godzin ponadwymiarowych w liczbie przekraczającej ½ tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć. Zaś przydzielenie godzin ponadwymiarowych w wymiarze od 1/4 do 1/2 tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć wymaga zgody nauczyciela.

Dariusz Skrzyński

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39206 )
Array ( [docId] => 39206 )