Przydzielanie godzin dodatkowych zajęć po likwidacji godzin karcianych

Data: 19-07-2016 r.

Ustawa zmieniająca Kartę Nauczyciela zlikwidowała obowiązek realizowania przez nauczycieli tzw. godzin karcianych. Ich likwidacja nie oznacza, że przestaną być prowadzone przez nauczycieli zajęcia wynikające z zadań statutowych szkoły. Dowiedz się, jak od roku szkolnego 2016/2017 przydzielać godziny dodatkowych zajęć.

Konsekwencje likwidacji godzin karcianych

Nauczyciele nadal będą prowadzić zajęcia dodatkowe z uczniami, ale po zmianach będą prowadzić je zgodnie z ustaleniami podjętymi przez dyrektora. Ustawodawca zniósł obowiązkowy wymiar godzin realizowanych w ramach tzw. godzin karcianych. W praktyce może się więc okazać, że liczba przydzielanych godzin będzie większa niż dotychczas.

3 rodzaje zajęć w ramach pensum

Tygodniowy czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu wynosi 40 godzin (art. 42 ust. 1 Karty Nauczyciela). W ramach tego czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia od 1 września 2016 r. nauczyciel jest zobowiązany realizować trzy rodzaje zajęć:

1) zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, w wymiarze określonym w ust. 3. lub ustalonym na podstawie ust. 4a albo ust. 7,

2) inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów,

3) zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.

W stanie prawnym obowiązującym po 1 września 2016 r. nauczyciel poza pensum – w ramach 40-godzinnego tygodnia pracy – jest zobowiązany do realizacji innych zadań w zakresie statutowych zadań szkoły, jeśli takie godziny zostaną mu przydzielone do realizacji. Zobowiązany jest także przygotowywać się do zajęć oraz doskonalić zawodowo.

Joanna Swadźba prawnik, specjalista prawa oświatowego i socjalnego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39229 )
Array ( [docId] => 39229 )