Nowości oświatowe: Karta Nauczyciela a nowe zasady rejestrowania zajęć

Data: 28-09-2013 r.

Nowości oświatowe, które będą wprowadzone do Karty Nauczyciela poszerzą katalog czynności, które będą rejestrować nauczyciele. Rozwiązanie to ma stanowić wsparcie dla dyrektora szkoły odpowiedzialnego za prawidłową organizację pracy szkoły.

Nowa Karta Nauczyciela określi szczegółowo katalog czynności, które będą musieli rejestrować nauczyciele. Nowe regulacje przewidują dla nauczycieli konieczność odnotowywania nie tylko wykonywania zadań bezpośrednio związanych z realizacją procesu dydaktycznego, ale także pozostałych, wpisujących się w zakres obowiązków nauczyciela.

Nowości oświatowe – nauczyciel rejestruje czynności wspierające nauczanie


Nowości oświatowe, które przewidziano dla nauczycieli zakładają prowadzenie ewidencji wykonywania następujących czynności:
  • dyżury, w czasie których nauczyciel spotyka się z rodzicami i uczniami,
  • uczestniczenie w posiedzeniach rad pedagogicznych,
  • uczestniczenie w posiedzeniach zespołów prowadzących działania na rzecz uczniów do których nauczyciela powołał dyrektor szkoły,
  • udział w doskonaleniu zawodowym uzgodnionym z dyrektorem szkoły w obszarach określonych w ustawie.
Karta Nauczyciela nie wskaże, w jaki sposób nauczyciele mają rejestrować realizację tych zadań.

Dyrektor szkoły ustali zasady prowadzenia ewidencji

Sposób i zasady prowadzenia ewidencji zadań realizowanych w ramach wspierania procesu dydaktycznego będzie ustalał dyrektor szkoły dla nauczycieli pracujących w prowadzonej przez niego placówce. Realizowane zadania mają być rejestrowane w okresach miesięcznych, kontrolę nad prawidłowym prowadzeniem ewidencji zadań sprawuje dyrektor szkoły.

Dyrektor szkoły nie musi rejestrować realizowanych zadań

Nowości oświatowe nie przewidują, aby Karta Nauczyciela zobowiązywała do prowadzenia ewidencji działań także dyrektora szkoły. Jego praca w dużej mierze ma charakter zadaniowy, co sprawia, że nie wszystkie czynności są możliwe do określenia w czasie.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 29944 )
Array ( [docId] => 29944 )