Okienko w zajęciach edukacyjnych możliwe codziennie

Autor: Anna Trochimiuk
Data: 09-10-2014 r.

Nauczyciel zatrudniony w szkole może mieć okienko w zajęciach edukacyjnych nawet codziennie. Jest to czas przeznaczony na inne zadania i czynności niż dydaktyczne. 

Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 40 godzin na tydzień, a półetatowca odpowiednio 20 godzin na tydzień (art. 42 ust. 1 KN). Nie ma przepisu prawnego, który by mówił, że nauczyciel nie może mieć tak zwanych okienek pomiędzy zajęciami edukacyjnymi. Karta Nauczyciela wyraźnie mówi, że czas pracy nauczyciela jest przeznaczony nie tylko na zajęcia edukacyjne. Oznacza to, że na przykład nauczyciel zatrudniony w połowie etatu i pracujący przez cztery dni w tygodniu może mieć codziennie jedno okienko, o ile z tego powodu jego ogólny czas pracy nie przekroczy 20 godzin tygodniowo.

Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 40 godzin na tydzień, czyli nauczyciela zatrudnionego na ½ etatu – 20 godzin na tydzień. W ramach czasu pracy oraz ustalonego nauczyciel wynagrodzenia obowiązany jest realizować (art. 42 ust. 2 KN):

  1. zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, w wymiarze określonym w ustawie;
  2. inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów,
  3. zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem

i doskonaleniem zawodowym.

Tak więc w czasie okienka nauczyciel powinien wykonywać inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły lub zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.

Anna Trochimiuk, prawnik, redaktor i autor publikacji dotyczących spraw kadrowych w szkołach i placówkach oświatowych.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35852 )
Array ( [docId] => 35852 )

Array ( [docId] => 35852 )