Praca poza zawodem nauczyciela wlicza się do wysługi lat

Autor: Anna Trochimiuk
Data: 11-07-2014 r.

Do okresów pracy uprawniających nauczyciela do dodatku za wysługę lat wlicza się m.in. wszystkie okresy poprzedniego zatrudnienia, także te poza zawodem nauczyciela.

Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat i nagrody jubileuszowej wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia we wszystkich zakładach pracy oraz inne udowodnione okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Nie ma tu zatem ograniczeń, aby praca podlegająca zaliczeniu przy ustalaniu wysługi lat była wykonywana w zawodzie nauczyciela.

 

Należy jednak pamiętać o szczególnych zasadach ustalania stażu pracy nauczyciela, gdy jest on zatrudniony w kilku szkołach w wymiarze łącznie przekraczającym etat. W takim przypadku nauczyciel ma prawo do dodatku stażowego odzwierciedlającego cały jego staż pracy wyłącznie w podstawowym miejscu zatrudnienia.

W praktyce: Jeżeli nauczyciel posiada świadectwo pracy potwierdzające zakończony okres zatrudnienia (umowa terminowa), okres ten uwzględnia się przy ustaleniu podstawy wysługi lat, chyba że zatrudnieniu temu towarzyszył równoległy stosunek pracy, który został już uwzględniony.

Anna Trochimiuk

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35318 )
Array ( [docId] => 35318 )