W szkołach niepublicznych nie ma godzin karcianych dla nauczycieli

Data: 21-10-2014 r.

W szkołach niepublicznych nie stosuje się przepisu, który przewiduje dla nauczycieli realizację tzw. godziny karcianej, na którą wskazuje Karta Nauczyciela. Dyrektor szkoły może przewidzieć taki obowiązek w umowie zawartej z nauczycielem.

Karta Nauczyciela przewiduje dla nauczycieli szkół publicznych obowiązek realizacji tzw. godziny karcianej (art. 42 ust. 2 pkt 2 Karta Nauczyciela). Przepis ten nie obowiązuje jednak w szkołach niepublicznych. Jeżeli dyrektor szkoły ma takie oczekiwania wobec zatrudnianych nauczycieli, powinien ich o tym poinformować i zawrzeć odpowiednie zapisy w umowie o pracę.

Karta Nauczyciela w szkołach niepublicznych

 

Zakres obowiązywania ustawy Karta Nauczyciela w szkołach niepublicznych został wskazany w art. 91b ust. 2 pkt 3 tej ustawy. Wśród przepisów, jakie ma stosować dyrektor szkoły niepublicznej nie znalazł się art. 42 ust. 2 pkt 2 w którym przewiduje się dla nauczycieli obowiązek realizowania godzin karcianych. Jednoznacznie wskazuje to, że dyrektor szkoły nie może planować dla nauczycieli dodatkowych godzin pracy. Za dodatkowe godziny uznaje się te, które wykraczają poza ustalone w umowie o pracę warunki. Do takich zaliczają się np. godziny zajęć świetlicowych dla nauczycieli polonistów, jeżeli wcześniejsze ustalenia nie przewidywały takich obowiązków, a praca ta nie wynika z nagłej, niedającej się wcześniej przewidzieć, konieczności.

Wymiar godzin dla nauczycieli szkół niepublicznych

Wymiar godzin dydaktycznych oraz pozostałe warunki pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach niepublicznych powinien być określony w umowie o pracę. Dyrektor szkoły może przewidzieć także sytuację, w której dla nauczycieli będą przydzielone dodatkowe godziny zajęć o innym charakterze niż wykonywanych na zajmowanym stanowisku – wtedy najlepszym rozwiązaniem jest przygotowanie dla nauczycieli dodatkowej umowy cywilnoprawnej. Taka umowa może dotyczyć prowadzenia zajęć świetlicowych w godzinach wykraczających poza ustalony wymiar zajęć z języka polskiego.

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35920 )
Array ( [docId] => 35920 )