Pensum nauczycieli specjalistów nadal będzie ustalane przez organ prowadzący

Autor: Wysocka Marta
Data: 04-12-2017 r.

Ostateczny zakres zmian w Karcie Nauczyciela znamy od 27 października 2017 r., pierwsze z nich wchodzą w życie 1 stycznia 2018 r., kolejne 1 września 2018 r. Jednym z ważniejszych nowych, ale w ostatniej chwili zmodyfikowanych, przepisów jest ustalenie wysokości pensum nauczycieli specjalistów – nadal będzie ona ustalana przez organ prowadzący.

Zawarte w Karcie Nauczyciela przepisy dotyczące wymiaru pensum pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych od lat budziły wiele wątpliwości. W obecnym stanie prawnym pensum to ustala organ prowadzący, nie będąc, poza 40-godzinną tygodniową norma czasu pracy nauczyciela, związany  żadnymi ograniczeniami.

Pensum specjalistów – nie więcej niż 22 godziny

 

Znowelizowana Karta Nauczyciela zmieni sytuację nauczycieli zatrudnionych na stanowiskach psychologów, pedagogów, logopedów, terapeutów pedagogicznych czy doradców zawodowych. Od 1 września 2018 roku pensum nadal będzie ustalał organ prowadzący, jednak na poziomie nie wyższym niż 22 godziny tygodniowo.

Ostateczne brzmienie przepisu różni się od proponowanego w projekcie ustawy, który przewidywał ustalenie pensum nauczycieli specjalistów na poziomie 22 godzin tygodniowo.

Ponadto wykaz zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz zostanie określony w rozporządzeniu wydanym przez Ministra Edukacji Narodowej.

Nauczyciele wspomagający – 20 godzin tygodniowo

Bez zmian w stosunku do projektu przyjęto natomiast wymiar pensum nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki  specjalnej zatrudniani dodatkowo w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego oraz współorganizowania  kształcenia uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym. Będzie ono wynosiło 20 godzin tygodniowo.

Marta Wysocka

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40790 )
Array ( [docId] => 40790 )