Wykonywanie pracy w okresie wakacji przez dyrektora szkoły

Autor: Michał Kowalski
Data: 20-06-2017 r.

W okresie wakacji obowiązki służbowe może wykonywać również dyrektor. Może to nastąpićz inicjatywy samego dyrektora lub na polecenie organu prowadzącego, który wykonuje wobec dyrektora obowiązki pracodawcy.

W związku z wykonywaniem obowiązków służbowych w okresie wakacji dyrektor może ubiegać się o urlop uzupełniający, ale tylko w ściśle określonych przypadkach. Chodzi mianowicie o sytuacje, gdy organ prowadzący wydał dyrektorowi polecenie wykonania obowiązków służbowych w okresie wakacji związanych z:

1) zadaniami zleconymi przez ten organ,

2) prowadzeniem w szkole inwestycji lub kapitalnych remontów,

3) ewentualnie, gdy organ prowadzący zgodził się na niewykorzystanie urlopu w okresie wakacji z uwagi na wykonywanie powyższych zadań.

Co istotne polecenie bądź zgoda organu prowadzącego powinny dotyczyć nie tylko wykonywania określonych prac, ale także niewykorzystania urlopu w wyniku ich wykonywania (wyrok Sądu Najwyższego z 12 kwietnia 2012 r.).

Urlop uzupełniający nie będzie należny, jeżeli dyrektor podjął określone działania z własnej inicjatywy, nie uzyskując zgody organu prowadzącego na ich realizację w okresie wakacji i na niewykorzystywanie urlopu wypoczynkowego w tym okresie.

Dyrektor nie otrzyma urlopu uzupełniającego także wtedy, gdy wprawdzie otrzymał polecenie służbowe wykonania danych czynności, niemniej jednak z polecenia tego nie wynika obowiązek niewykorzystania urlopu wypoczynkowego w okresie wakacji.

Warunkiem nabycia prawa do urlopu uzupełniającego jest niewykorzystanie w danym roku kalendarzowym co najmniej 8 tygodni urlopu wypoczynkowego. Urlop uzupełniający, jak sama nazwa wskazuje, przysługuje bowiem w wymiarze uzupełniającym do 8 tygodni.

Dyrektor nie może natomiast ubiegać się o rekompensatę kosztów poniesionych w związku z wykonywaniem pracy podczas urlopu - oczywiście poza ewentualnymi kosztami podróży służbowej.

Michał Kowalski

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40484 )
Array ( [docId] => 40484 )