Udział w obradach rady pedagogicznej nauczyciela uzupełniającego etat

Data: 06-05-2015 r.

Nauczyciel uzupełniający etat w innej szkole powinien uczestniczyć w zwoływanych w niej posiedzeniach rady pedagogicznej, ponieważ uczestniczy w realizowanym procesie dydaktyczno-wychowawczym. Powinien on także wykonywać polecenia dyrektora szkoły, w której uzupełnia etat, mimo iż pozostaje zatrudniony w szkole macierzystej.

Pełnienie obowiązków w innej szkole niż szkoła macierzysta nie oznacza, że nauczyciel nie musi uczestniczyć w odbywających się w niej posiedzeniach rady pedagogicznej. Dyrektor szkoły, mimo braku nawiązania z nauczycielem stosunku pracy, ma prawo do nałożenia takiego obowiązku, ponieważ faktycznie uczestniczy on w realizowanym w placówce procesie dydaktyczno-wychowawczym. Należy jednak zauważyć, że taki obowiązek dla nauczycieli nie wynika wprost z przepisów prawa oświatowego.

Uzupełnienie etatu dla nauczycieli

Karta Nauczyciela przewiduje dla nauczycieli możliwość uzupełniania etatu w innej szkole, jeżeli w szkole macierzystej nie ma możliwości realizowania zajęć w pełnym wymiarze czasu pracy. Jeżeli nauczyciel nie wyrazi na to zgody, będzie otrzymywał wynagrodzenie za część obowiązkowego wymiaru czasu pracy (art. 22 ust. 1 Karta Nauczyciela). Zgadzając się na takie rozwiązanie nauczyciel zobowiązuje się natomiast do wykonywania obowiązków ustawowych w każdej ze szkół, w której realizuje pensum. Oznacza to między innymi zobowiązanie do wykonywania poleceń dyrektora szkoły w której uzupełnia etat.

Posiedzenia rady pedagogicznej są obowiązkowe dla nauczycieli

W skład rady pedagogicznej wchodzą dyrektor szkoły i wszyscy zatrudnieni w niej nauczyciele (art. 40 ust. 3 ustawa o systemie oświaty). Udział w posiedzeniach jest obowiązkowy dla nauczycieli, ponieważ podczas zebrań podnoszone są zagadnienia związane z realizowanym w szkole procesem dydaktyczno-wychowawczym. Dyrektor szkoły uzupełnienia etatu ma zatem prawo wymagać od nauczycieli, dla których podstawowym miejscem zatrudnienia jest inna placówka, uczestniczenia w prowadzonych obradach.

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37103 )
Array ( [docId] => 37103 )