Wycieczka szkolna to nie praca w godzinach ponadwymiarowych

Data: 25-03-2015 r.

Udział nauczycieli w wycieczce należy traktować jako zajęcia wynikające z zadań statutowych szkoły, jakie nauczyciel obowiązany jest realizować w ramach obowiązującego go 40-godzinnego tygodnia pracy, a nie pracę w godzinach ponadwymiarowych.

Co prawda opiekun wycieczki jest odpowiedzialny za uczestników przez 24 godziny na dobę, co automatycznie zwiększa wymiar czasu pracy, nie ma to jednak bezpośredniego przełożenia na wynagrodzenie nauczyciela wypłacane w ramach stosunku pracy.

Wyjazd nauczyciela na wycieczkę nie jest podróżą służbową

Wyjazdu nauczyciela na wycieczkę szkolną z uczniami nie można traktować również jako podróży służbowej, bowiem od momentu rozpoczęcia wyjazdu do jego zakończenia nauczyciel, pełniąc obowiązki opiekuna, wykonuje pracę – a nie tylko na miejscu wycieczki.

W przypadków dłuższych wyjazdów można zwiększyć liczbę opiekunów

Sprawa się jednak komplikuje, gdy w grę wchodzi dłuższa wycieczka albo wyjazd obejmujący weekendy i inne dni wolne od pracy (np. zielona szkoła). W takim przypadku najczęściej dochodzi do przekroczenia 40-godzinnego tygodnia pracy. Wtedy dyrektor może zwiększyć liczbę nauczycieli, opiekunów innych niż nauczyciele, np. rodziców, lub zaangażować wolontariuszy. Ewentualnie może podpisać z nauczycielami umowy cywilnoprawne na wykonywania przez nich dodatkowych obowiązków związanych z opieką nad uczniami w sobotę i niedzielę lub udzielić nauczycielom pracującym w dniu wolnym od pracy innego dnia wolnego.

Nie każdą wycieczkę można rozliczyć w ramach godzin karcianych

W ramach godzin dodatkowych można rozliczyć wycieczkę, która realizuje program zajęć dodatkowych, nie można natomiast zorganizować wycieczki w zakresie programu nauczania zajęć obowiązkowych. Ostateczna decyzja należy jednak do dyrektora.

Źródło:

odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej na interpelację nr 24520 w sprawie wynagrodzenia za pracę nauczycieli w dni ustawowo wolne od pracy.

Dariusz Skrzyński, prawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy i prawa autorskiego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36782 )
Array ( [docId] => 36782 )

Array ( [docId] => 36782 )