Związkowiec zwolniony z części pensum zachowuje uprawnienia z pełnego etatu

Autor: Dariusz Dwojewski
Data: 10-10-2014 r.

Nauczyciel, który z tytułu pełnienia funkcji w związku zawodowym, został w szkole częściowo zwolniony z obowiązku świadczenia pracy nadal jest zatrudniony w pełnym wymiarze i korzysta ze wszystkich uprawnień, które przysługują nauczycielom zatrudnionym na pełnym etacie.

Prawo do zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy na okres kadencji w zarządzie zakładowej organizacji związkowej przysługuje częściowo jednemu pracownikowi w miesięcznym wymiarze godzin równym liczbie członków zatrudnionych w zakładzie pracy, gdy ich liczba jest mniejsza od 150.

Częściowe zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy działacza związkowego oznacza, że nauczyciel taki określonej części swojego wymiaru czasu pracy nie przeznacza na realizację obowiązków wynikających ze stosunku pracy, lecz na obowiązki wynikające z pełnionej funkcji związkowej. Nauczyciel taki nadal jest jednak zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy.

Korzystanie przez pracownika ze zwolnienia od pracy w niepełnym wymiarze godzin nie pozbawia go tych uprawnień pracowniczych, które, zgodnie z przepisami prawa pracy, są uzależnione od wykonywania pracy w pełnym wymiarze czasu pracy.

Dariusz Dwojewski

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35861 )
Array ( [docId] => 35861 )