Dyrektor szkoły może stworzyć regulamin nagradzania nauczycieli

Kategoria: Płace i finanse
Data: 29-12-2013 r.

Przepisy prawa oświatowego nie wskazują, aby dyrektor szkoły nie mógł przyjąć wewnątrzszkolnych zasad przyznawania nagród dla nauczycieli. Dyrektor szkoły musi pamiętać, aby wewnętrzne regulacje nie stały w sprzeczności z ustaleniami odgórnymi.

Zasady i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli za osiągnięcia w zakresie realizowanej pracy dydaktycznej i wychowawczo-opiekuńczej ustala organ prowadzący szkołę (art. 49 ust. 2 Karta Nauczyciela). Kryteria ustalone przez organ prowadzący szkołę nie muszą być jednak wyłączne – dyrektor szkoły może wprowadzić dodatkowe regulacje, o ile nie będą one sprzeczne z ustaleniami organu prowadzącego.

Nagrody dla nauczycieli przyznaje się w oparciu o regulamin

Przyznawanie nagród dla nauczycieli powinno opierać się o kryteria wskazane w odpowiednim regulaminie. Kompetencje do jego ustalenia posiada organ prowadzący szkołę, który dysponuje funduszem na taki cel.

Dyrektor szkoły może uzupełnić katalog warunków, jakie muszą spełniać nauczyciele, którym ma zostać przyznana nagroda. Wynika to z faktu, iż to właśnie dyrektor szkoły typuje nauczycieli do przyznania nagrody. W wewnątrzszkolnym regulaminie przyznawania nagród dla nauczycieli mogą więc znaleźć się kryteria, którymi dyrektor szkoły będzie kierował się wybierając nauczycieli, którym ma zostać przyznana nagroda za osiągnięcia. Regulamin ten powinien stanowić zawężenie i doprecyzowanie kryteriów ustalonych przez organ prowadzący szkołę i nie może zawierać zapisów sprzecznych z odgórnymi.

Fundusz na nagrody dla nauczycieli – 1 proc. rocznych wynagrodzeń

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33448 )
Array ( [docId] => 33448 )