Nie będzie podwyżek dla nauczycieli - MEN utrzymał obecne zarobki nauczycieli

Kategoria: Płace i finanse
Data: 15-07-2014 r.

Znane są już minimalne stawki wynagrodzenia dla nauczycieli obowiązujące w roku szkolnym 2014/2015. Mimo protestów środowiska nauczycielskiego, wynagrodzenie nauczyciela nie zmienia się i obowiązuje wysokość wynagrodzenia zasadniczego z 2012 r. Oprócz wynagrodzenia zasadniczego nauczycielom wypłacane są dodatki, które wymienia Karta Nauczyciela.

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, zostają utrzymane stawki wynagrodzenia nauczycieli obowiązujące w roku szkolnym 2013/2014.

Wynagrodzenie nauczyciela w roku szkolnym 2014/2015

Wysokość wynagrodzenia zasadniczego przewidzianego dla nauczycieli jest uzależniona od poziomu wykształcenia i stopnia awansu zawodowego. Aktualne stawki wynagrodzenia dla nauczycieli 2014/2015 przedstawiono w tabeli.

Zarobki nauczycieli od września 2014

Poziom wykształcenia

Stopnie awansu zawodowego

zasadnicze wynagrodzenie nauczyciela stażysty

zasadnicze wynagrodzenie nauczyciela kontraktowego

zasadnicze wynagrodzenie nauczyciela mianowanego

zasadnicze wynagrodzenie nauczyciel kontraktowy

1.

Tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym

2 265 zł

2 331

2 647 zł

3 109 zł

2.

Tytuł zawodowy magistra bez przygotowania pedagogicznego; tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) z przygotowaniem pedagogicznym

1 993 zł

2 042

2 306 zł

2 707 zł

3.

Tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) bez przygotowania pedagogicznego, dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium języków obcych

1 759 zł

1 802

2 024 zł

2 366 zł

4.

Pozostałe wykształcenie

1 513 zł

1 548 zł

1 724 zł

2 006 zł

Pozostałe składniki wynagrodzenia i dodatki dla nauczycieli

Wynagrodzenie nauczyciela składa się z wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe,  godziny doraźnych zastępstw  oraz dodatków, na które wskazuje Karta Nauczyciela, są to:

  • dodatek za wysługę lat,
  • dodatek motywacyjny,
  • dodatek funkcyjny,
  • dodatek za warunki pracy

(art. 30 ust. 1 pkt 2 Karta Nauczyciela).

Oprócz tego dla nauczycieli przewidziane są nagrody i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy (art. 30 ust. 1 pkt 4).

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 35331 )
Array ( [docId] => 35331 )

Array ( [docId] => 35331 )