Za 29 i 30 czerwca wypłaca się pensję urlopową

Kategoria: Płace i finanse
Data: 21-06-2013 r.

W czerwcu należy obliczyć i wypłacić wynagrodzenie za pracę oraz jednocześnie wynagrodzenie urlopowe – 29 i 30 czerwca rozpoczyna się bowiem już urlop wypoczynkowy nauczycieli. Do tego należy także rozliczyć godziny ponadwymiarowe – raz za dni przepracowane, dwa za dni urlopu wypoczynkowego. Obliczeń tych nie ułatwiają przepisy, które nie wskazują, jak liczyć pensję za ostatnie dni czerwca.

Za czas urlopu nauczyciel ma prawo do takiego wynagrodzenia, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i zajęcia dodatkowe oblicza się na podstawie przeciętnego wynagrodzenia z okresu wszystkich miesięcy danego roku szkolnego, poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu, a jeżeli okres zatrudnienia jest krótszy od roku szkolnego - z tego okresu (art. 67 ust. 1 Karty Nauczyciela).

W wynagrodzeniu za urlop wypoczynkowy nauczyciela uwzględnia się bowiem:

  1. wynagrodzenie zasadnicze,
  2. dodatki: za wysługę lat, motywacyjny, funkcyjny oraz za warunki pracy,
  3. wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,
  4. dodatkowe wynagrodzenie za pracę w porze nocnej,
  5. odrębne wynagrodzenie za zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze wykonywane w dniu wolnym od pracy,
  6. wynagrodzenie za pracę w święto,
  7. dodatek za uciążliwość pracy,
  8. jednorazowy dodatek uzupełniający

(§ 1 ust. 1 rozporządzenia MEN z 26 czerwca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli).

Składniki wynagrodzenia określone w stawkach miesięcznych w stałej wysokości oraz składniki wynagrodzenia określone procentowo od tych stawek uwzględnia się w wysokości należnej w miesiącu wykorzystywania urlopu (§ 2 ust. 1 MEN z 26 czerwca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli).

Zmienne składniki wynagrodzenia, takie jak wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oblicza się, mnożąc przeciętną miesięczną liczbę godzin z okresu miesięcy danego roku szkolnego poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu, a jeżeli okres zatrudnienia jest krótszy od roku szkolnego - z tego okresu, przez godzinową stawkę wynagrodzenia przysługującą w miesiącu wykorzystywania urlopu (§ 4 ww. rozporządzenia).

Wynagrodzenie wypłacane jest nauczycielowi miesięcznie z góry w pierwszym dniu miesiąca (art. 39 ust. 3 Karty Nauczyciela). W praktyce, pewne problemy sprawia obliczanie wynagrodzenia za czerwiec, kiedy to w jednym miesiącu łączy się okres zwykłej pracy, za który przysługuje normalne wynagrodzenie oraz okres urlopu wypoczynkowego, za który przysługuje wynagrodzenie urlopowe. W mojej ocenie, za okres od 1 do 28 czerwca należy wypłacić nauczycielowi wynagrodzenie liczone jak za okres pracy.

Za ten okres, na koniec miesiąca należy wypłacić wynagrodzenie za faktycznie zrealizowane w tym miesiącu godziny ponadwymiarowe. Z kolei za 29 i 30 czerwca należy obliczyć wynagrodzenie urlopowe uśredniając wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30374 )
Array ( [docId] => 30374 )