Uzupełniający urlop nauczyciela wymaga okazania zwolnienia

Data: 14-07-2013 r.

Urlop wypoczynkowy nauczyciela zostaje przerwany w przypadku choroby. Dyrektor szkoły umożliwi skorzystanie z urlopu uzupełniającego, jeżeli otrzyma zwolnienie wystawione przez lekarza. Choroba nauczyciela nieudokumentowana zaświadczeniem lekarskim nie uprawnia do urlopu uzupełniającego.

Urlop wypoczynkowy nauczyciela zatrudnionego w szkole feryjnej przypada na okres ferii i wakacji. Jeżeli nauczyciel w tym czasie zachoruje i korzysta ze zwolnienia lekarskiego, to urlop zostaje przerwany, a nauczycielowi będzie przysługiwał urlop uzupełniający (art. 66 ust. 1. Karta Nauczyciela).

 

Aby móc z niego skorzystać, konieczne jest dostarczenie do dyrektora szkoły zwolnienia lekarskiego w ciągu siedmiu dni od jego wystawienia.

Uzupełniający urlop nauczyciela wymaga udokumentowania


Dyrektor szkoły nie ma możliwości ustalenia czy nauczycielowi przysługuje urlop uzupełniający, jeżeli nie otrzyma odpowiedniego udokumentowania. W przypadku choroby konieczne jest dostarczenie do pracodawcy druku L4 wydanego przez lekarza. Nauczyciel nie może zwlekać z jego dostarczeniem do końca wakacji – dyrektor szkoły lub osoba pełniąca obowiązki dyrektora szkoły musi otrzymać zwolnienie w ciągu siedmiu dni od wystawienia.
Uzupełniający urlop nauczyciela będzie wykorzystany w czasie trwania roku szkolnego, a czas jego trwania uzależniony jest od okresu niezdolności do pracy w czasie, gdy choremu przysługiwał urlop wypoczynkowy nauczyciela.

Ustalenie prawa do urlopu uzupełniającego dopiero po wakacjach

Mimo iż zwolnienie lekarskie musi być dostarczone do dyrektora szkoły w trakcie trwania choroby, dyrektor szkoły ustali prawo do urlopu uzupełniającego dopiero po wakacjach. Dopiero 31 sierpnia będzie bowiem posiadał pełną wiedzę na temat tego, na jaki okres urlop wypoczynkowy nauczyciela został przerwany, co pozwoli ustalić wymiar urlopu uzupełniającego.

Uzupełniający urlop nauczyciela powinien być wyznaczony w takim terminie, aby korzystanie z niego nie zakłóciło prawidłowej pracy szkoły.

Podstawa prawna: art. 66 ust. 1 ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst. jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.).

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30591 )
Array ( [docId] => 30591 )