Urlop nauczyciela – środki z ZFŚS dla emerytów

Autor: Wysocka Marta
Data: 07-05-2013 r.

Emerytowani nauczyciele mogą ubiegać się o dofinansowanie wypoczynku ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, mimo że nie jest przez nich wykorzystywany urlop wypoczynkowy nauczyciela. Urlop nauczyciela nie jest jedyną formą realizowania wypoczynku.

Wparcie ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych jest przewidziane także dla nauczycieli, którzy przeszli na emeryturę. Emerytom przysługuje prawo do korzystania z tych samych usług i świadczeń, które są przewidziane dla nauczycieli aktywnych zawodowo. Oznacza to, że emeryt może ubiegać się o wsparcie w celu sfinansowania wypoczynku na takich samych zasadach, co pracownik wykorzystujący urlop wypoczynkowy nauczyciela.

W przypadku ubiegania się o wsparcie celem sfinansowania wypoczynku, jakim jest urlop nauczyciela należy zwrócić uwagę, iż w ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych nie wskazuje się, że świadczenie należy się wyłącznie pracownikom, którym on przysługuje. Ustawa o ZFŚS nie zawęża bowiem pojęcia „wypoczynek” do urlopu. Emeryci i renciści mają więc prawo wnioskowania o dofinansowanie określonej formy wypoczynku.

 

Jednakowe zasady dla nauczycieli pracujących i emerytów

Zasady korzystania ze środków ZFŚS muszą być jednakowe dla nauczycieli pracujących i emerytów i rencistów, a także pozostałych pracowników szkoły, którzy są uprawnieni do korzystania z tych świadczeń. Pracodawca nie może pozbawiać prawa do korzystania ze świadczeń ze względna przejście na emeryturę. Jeżeli natomiast takie ograniczenia wprowadza przyjęty w szkole regulamin ZFŚS, to jest on niezgodny z regulacjami nałożonymi przez ustawę o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

Kryterium przyznawania świadczeń jest sytuacja socjalna osoby, która się o nie ubiega. Dla nauczycieli, którzy przeszli na emeryturę ograniczeniem w dostępie do pomocy ze środków ZFŚS może być wyłącznie bardzo dobra sytuacja życiowa, rodzinna i materialna. Nie jest natomiast przeszkodą fakt, iż nie przysługuje im urlop wypoczynkowy nauczyciela.

Marta Wysocka, specjalista w zakresie prawa oświatowego

Wysocka Marta

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30626 )
Array ( [docId] => 30626 )