O powołaniu komisji socjalnej decyduje dyrektor szkoły

Autor: Dariusz Dwojewski
Data: 15-06-2014 r.

Powołanie komisji socjalnej zależy od dyrektora placówki i zapisów regulaminu ZFŚS. Jest ona pomocna szczególnie w dużych placówkach, gdy zadań związanych z działalnością socjalną okaże się zbyt dużo, aby podołał im sam administrator.

Zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z funduszu oraz zasady przeznaczania środków funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej powinny być określone w regulaminie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Administratorem funduszu jest zaś pracodawca – dyrektor szkoły.  W sprawach dotyczących gospodarowania środkami funduszu musi jednak współpracować ze związkami zawodowymi, a niekiedy także z komisją socjalną. Przepisy nie przewidują wprawdzie obowiązku powoływania komisji, nie regulują także zasad jej funkcjonowania, ale można ją powołać na mocy regulaminu funduszu. Jeżeli dyrektor zdecyduje się na jej powołanie, powinien w regulaminie Funduszu określić sposób jej działania oraz zakres kompetencji. Jeżeli jednak regulamin nie zawiera zapisów w tym zakresie, to nie ma podstawy do powołania tego organu.

Zazwyczaj w skład komisji socjalnej wchodzi:

  1. po jednym przedstawicielu działających w szkole organizacji związkowych,
  2. przedstawiciel nauczycieli,
  3. przedstawiciel pracowników niepedagogicznych,
  4. przedstawiciel emerytów i rencistów uprawnionych do korzystania z ZFŚS.

Zakres kompetencji komisji socjalnej jest uzależniony od jej składu. Jeżeli komisja będzie realizacją ustawowego obowiązku uzgadniania przyznawania świadczeń socjalnych ze związkami zawodowymi, a w jej składzie będą znajdowali się przedstawiciele związków zawodowych, to konieczne stanie się uzyskanie zgody komisji w sprawie przyznania świadczenia.

Oznacza to, że decyzja w sprawie przyznania bądź odmowy przyznania świadczenia z ZFŚS będzie wymagała akceptacji tej komisji. Jeżeli natomiast w skład komisji socjalnej nie będą wchodzili przedstawiciele związków zawodowych, to możliwe będzie wprowadzenie wyłącznie obowiązku zasięgnięcia opinii w sprawie przyznania świadczeń. W takim wypadku ostateczna decyzja będzie należała do dyrektora, a stanowisko komisji nie będzie wiążące.

Dariusz Dwojewski

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35099 )
Array ( [docId] => 35099 )