Wczasy pod gruszą - tylko jeśli przewiduje je regulamin ZFŚS 

Data: 05-07-2013 r.

Świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych nie są obligatoryjne. Ich przyznanie ma charakter uznaniowy uzależniony od sytuacji materialnej pracownika. Zasady przyznawania dopłat do wypoczynku (wczasy pod gruszą) określa regulamin ZFŚS w danej szkole.

Do korzystania z funduszu działającego w szkole uprawnieni są:

 
  • nauczyciele czynni;
  • nauczyciele będący emerytami i rencistami danej szkoły;
  • pracownicy niepedagogiczni szkoły;
  • byli pracownicy szkoły będący emerytami lub rencistami.

Zasady przyznawania świadczeń określone w regulaminie ZFŚS

Każdy uprawniony do korzystania z ZFŚS, niezależnie od statusu, ma prawo korzystać ze świadczeń i usług z niego finansowanych z funduszu. Podstawą funkcjonowania funduszu, a tym samym wypłaty określonych świadczeń w danej szkole jest jego regulamin. Określa on m.in.:

  • rodzaje finansowanych świadczeń i usług,
  • kryteria przyznawania świadczeń i usług,
  • wysokość świadczeń.

Z ZFŚS wyłącznie dofinansowanie działalności socjalnej

Środki funduszu można przeznaczyć wyłącznie na dofinansowanie działalności socjalnej na rzecz osób uprawnionych m.in.:

  • różnych form wypoczynku (dopłaty do: wypoczynku zorganizowanego we własnym zakresie, wypoczynku dla dzieci, wczasów, sanatorium, turystyki grupowej) oraz
  • dofinansowanie zakładowych obiektów socjalnych (ogródków działkowych, obiektów sportowo-rekreacyjnych).

Świadczenia z ZFŚS mają charakter uznaniowy

Jeśli pracownikowi na mocy regulaminu ZFŚS przysługuje świadczenie, należy pamiętać, że ma ono charakter uznaniowy, uzależniony od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej. Przyznawanie świadczeń następuje po przeprowadzeniu indywidualnej kwalifikacji wniosków osób uprawnionych. Wynika to najczęściej z kryteriów określonych w regulaminie funduszu danej szkoły.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30639 )
Array ( [docId] => 30639 )