Świadczenie urlopowe liczone bez okresu urlopu bezpłatnego

Data: 10-07-2013 r.

Nauczycielowi przysługuje prawo do świadczenia urlopowego obliczonego proporcjonalnie za okres zatrudnienia w danym roku szkolnym, z pominięciem okresu, podczas którego przebywał on na urlopie bezpłatnym.

Nauczyciel może otrzymać urlop płatny lub bezpłatny dla celów naukowych, artystycznych, oświatowych, a bezpłatny z innych ważnych przyczyn. Okres urlopu bezpłatnego nie wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.


Świadczenie urlopowe
wypłaca się nauczycielom co roku do 31 sierpnia, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy i okresu zatrudnienia w danym roku szkolnym.
Okres urlopu bezpłatnego nie jest okresem zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Dlatego ustalając wysokość świadczenia urlopowego dla nauczyciela, o którym mowa, należy od okresu zatrudnienia w danym roku szkolnym odjąć okres przebywania na urlopie bezpłatnym. Za pozostały okres zatrudnienia należy obliczyć i wypłacić świadczenie z chwilą rozwiązania stosunku pracy.

Wysokość świadczenia urlopowego dla nauczycieli uzależniona jest od wysokości odpisu podstawowego na ZFŚS na pracowników niebędących nauczycielami. Odpis ten został po raz kolejny zamrożony na poziomie z 2011 roku i podstawą naliczania odpisu jest przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2010 roku ogłoszone przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. W 2013 roku wartość odpisu dla pracowników zatrudnionych w normalnych warunkach wynosi 37,5% od kwoty 2.917,14 zł, czyli 1.093,93 zł.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30640 )
Array ( [docId] => 30640 )