ZUS może zażądać zwrotu zaległych składek od wartości wydanych świadczeń z ZFŚS

Autor: Izabela Nowacka
Data: 24-11-2015 r.

W czasie kontroli ZUS sprawdza czy podczas rozdzielania świadczeń z ZFŚS stosowane były kryteria socjalne. Jeżeli stwierdzi brak stosownej dokumentacji, służącej do weryfikacji sytuacji materialnej pracowników, to wyda decyzję nakazującą zapłatę zaległych składek od wartości wydanych świadczeń.

Świadczenia przyznane bez zastosowania kryterium socjalnego zostaną uznane przez ZUS za świadczenia spoza ZFŚS. Tym samym jako niespełniające warunków zwolnienia z oskładkowania wejdą do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

W takiej sytuacji konieczne jest złożenie w ZUS dokumentów korygujących, tj. imiennych raportów miesięcznych wraz z deklaracjami zbiorczymi za te miesiące, w których składki nie zostały opłacone od przekazanych pracownikom bonów czy paczek. Pracodawca, czyli przedszkole lub szkoła, jako płatnik ma obowiązek naliczyć i zapłacić zaległe składki w całości, tj. zarówno w części pokrywanej przez płatnika, jak i ubezpieczonego, wraz z odsetkami za zwłokę (chyba że ich kwota nie przekracza 6,60 zł, wówczas nie ma obowiązku doliczania odsetek do kwoty zaległości).

Przedszkole lub szkoła powiadamia o konieczności zapłaty zaległych składek

Po uregulowaniu składek przedszkole lub szkoła powinny zawiadomić pracowników, zarówno obecnych, jak i byłych, jeśli to też ich dotyczy, o zaistniałej sytuacji i konieczności zwrotu przez nich zapłaconych do ZUS, zaległych składek, w części pokrywanej przez danego pracownika jako ubezpieczonego.

Wszystkim, którzy zwrócą zaległe składki społeczne oraz zdrowotne za rok bieżący i/lub poprzednie lata, przysługuje odliczenie ich odpowiednio od dochodu i podatku, w zeznaniu rocznym za rok, w którym doszło do zwrotu składek. Przedszkole oraz szkoła może wydać pisemne poświadczenie, że składki zostały zapłacone, gdyż podatnik powinien posiadać dokumenty potwierdzające poniesienie wydatku uwzględnianego w zeznaniu rocznym.

Pracownicy nie unikną potrącenia zaległych składek

Należy również powiadomić o konsekwencjach odmowy zwrotu składek, tj. albo dochodzenie należności przez pracodawcę na drodze sądowej (bezpodstawne wzbogacenie), albo ustalenie tym osobom przychodu ze stosunku pracy w wysokości opłaconych za nich składek (bez odsetek za zwłokę, których ciężar ponosi płatnik). Pracownicy, którzy pozostają w zatrudnieniu, będą mieli doliczony dodatkowy przychód w postaci zapłaconych za nich składek w miesiącu wpłacenia ich do ZUS przez przedszkole lub szkołę. Od łącznego dochodu pracodawca potrąci należną zaliczkę na podatek.

Izabela Nowacka, ekonomistka, specjalistka ds. kadrowo-płacowych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38095 )
Array ( [docId] => 38095 )