Podatek dochodowy od świadczenia urlopowego

Data: 28-06-2013 r.

Świadczenie urlopowe jest przychodem ze stosunku pracy, zatem podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Szkoła, jako płatnik podatku, dokonuje potrącenia ze świadczenia urlopowego pracownika zaliczki na ten podatek.

Świadczenie urlopowe wypłacane jest ze środków zgromadzonych na podstawie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych naliczonych od zatrudnionych w szkole nauczycieli (art. 53 ust. 1a Karty Nauczyciela). Nie jest jednak świadczeniem zwolnionym od podatku dochodowego do kwoty 380 zł jak inne świadczenia z funduszu socjalnego. Dane świadczenie podlega zwolnieniu, jesli są spełnione następujące warunki:

  • świadczenie ma charakter świadczenia rzeczowego lub świadczenia pieniężnego,
  • świadczenie ma związek z finansowaniem działalności socjalnej określonej w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych,
  • źródłem finansowania są w całości środki zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych,
  • wartość świadczeń nie przekracza w roku podatkowym kwoty 380 zł.
(art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Ponadto za przychody ze stosunku pracy uważa się nie tylko wynagrodzenie, lecz także wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a zatem także świadczenie urlopowe nauczycieli wypłacane na podstawie Karty Nauczyciela (art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, interpretacja indywidualna z 10 września 2010 r. Izby Skarbowej w Bydgoszczy, ITPB2/415-593/1/MM).


Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30635 )
Array ( [docId] => 30635 )