Urlop nauczyciela: dofinansowanie wypoczynku dla nauczycieli

Data: 09-06-2014 r.

Karta Nauczyciela przewiduje dla nauczycieli prawo do świadczenia urlopowego wypłacanego z odpisu na ZFŚS. Wszyscy pracownicy szkoły mogą natomiast ubiegać się o dofinansowanie wypoczynku. Świadczenia te są niezależne i otrzymanie jednego nie oznacza dla nauczycieli, że nie mogą ubiegać się o drugie.

Zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela każdemu nauczycielowi z odpisu na ZFŚS wypłaca się świadczenie urlopowe  w wysokości odpisu podstawowego ustalanego proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy i okresu zatrudnienia nauczyciela w danym roku szkolnym  (art. 53 ust. 1a Karta Nauczyciela). Karta Nauczyciela wskazuje, że świadczenie musi zostać wypłacone do końca sierpnia, czyli kiedy kończy się urlop nauczyciela, ale w praktyce nauczyciele zazwyczaj otrzymują je jeszcze w czerwcu. Prawa do otrzymania świadczenia urlopowego dla nauczycieli nie należy utożsamiać możliwością uzyskania dofinansowania do urlopu z ZFŚS, które nie jest zarezerwowane dla nauczycieli i przysługuje wszystkim pracownikom szkoły.

Świadczenie urlopowe dla nauczycieli i dofinansowanie wypoczynku to nie to samo

 

Ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych mogą korzystać wszyscy pracownicy szkoły i ich rodziny, emeryci i renciści (byli pracownicy szkoły i ich rodziny) oraz inne osoby uprawnione na mocy przyjętego w szkole regulaminu (art. 2 ust. 5 ustawy o ZFŚS). Wsparcie to może dotyczyć również dofinansowania wypoczynku, który będzie zorganizowany w czasie, w którym trwa urlop nauczyciela. Dofinansowanie wypoczynku, czyli tzw. wczasów pod gruszą. Jest ono przewidziane również dla nauczycieli, niezależnie od tego, że Karta Nauczyciela przewiduje dla nich odrębne świadczenie urlopowe (art. 53 ust. 1a Karta Nauczyciela).

Jedynym kryterium przyznawania dofinansowania jest sytuacja życiowa, rodzinna i materialna osoby ubiegającej się o tę pomoc (art. 8 ustawy o ZFŚS). Kryteria muszą być jednakowe dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy i pracę i dla nauczycieli. Bez znaczenia jest w tym wypadku fakt, iż dla nauczycieli przewiduje się także wypłacenie świadczenia urlopowego.

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35056 )
Array ( [docId] => 35056 )