Zmiany w regulaminie ZFŚS należy uzgodnić ze związkami zawodowymi

Autor: Anna Trochimiuk
Data: 03-09-2014 r.

Regulamin ZFŚS danej szkoły powinien określać zasady dokumentowania i ustalania sytuacji socjalnej osoby ubiegającej się o świadczenie z funduszu. Wprowadzanie zmian w regulaminie ZFŚS wymaga stosowania określonych zasad.

Aby wprowadzić nowe regulacje do regulaminu ZFŚS w szkole, albo zmienić te istniejące można postępować zgodnie z następującą procedurą.

 

Krok 1. Ustalenie zasad przyznawania świadczeń zgodne z zapisami ustawy o ZFŚS. Określając te zasady:

  • można odnieść się tylko do oceny ogólnej sytuacji życiowej osób uprawnionych do korzystania z Funduszu,

  • nie wolno stosować żadnych kryteriów dodatkowych tj. status pracownika (np. pracownik-emeryt, były pracownik, nauczyciel, pracownik niepedagogiczny), wymiar czasu pracy, okres zatrudnienia, fakt pozostawania w kilku stosunkach pracy.

W regulaminie należy wymienić świadczenia, które mogą być sfinansowane z ZFŚS, czyli mieszczą się w ustawowej definicji działalności socjalnej.

Krok 2. Uzgodnienie treści regulaminu ze wszystkimi działającymi w szkole związkami zawodowymi. Jeżeli związków nie ma, zapisy regulaminu uzgadniane są z przedstawicielem pracowników.

Krok 3. Jeżeli w kwestii ustalenia zmian regulaminu ZFŚS organizacje związkowe nie przedstawią wspólnie uzgodnionego stanowiska w terminie 30 dni, decyzję w tej sprawie dyrektor podejmuje sam, po rozpatrzeniu odrębnych stanowisk organizacji związkowych. Ustalając ostateczną treść regulaminu w przypadku braku wspólnego stanowiska związków zawodowych należy rozpatrzeć odrębne stanowiska organizacji związkowych. Warto zastanowić się czy wątpliwości związków zawodowych nie są uzasadnione.

Krok 4. Ustalenie terminu wejścia w życie regulaminu np. „niniejszy regulamin wchodzi w życie po upływie 1 miesiąca od daty wywieszenia go na tablicy ogłoszeń” lub „niniejszy regulamin wchodzi w życie z chwilą podania go do wiadomości załogi”.

  • art. 8 ust. 2 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 2012 r., poz. 592 ze zm.),

  • art. 25¹, art. 27 ust. 1, art. 30 ust. 5, art. 34 ust. 2 ustawy z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 167).

Anna Trochimiuk, prawnik, specjalista prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35642 )
Array ( [docId] => 35642 )