Świadczenie urlopowe w szkole – tylko dla nauczycieli

Data: 26-06-2014 r.

Świadczenie urlopowe o którym mówi Karta Nauczyciela jest przeznaczone tylko dla nauczycieli. Oznacza to, że nie otrzymają go pracownicy administracyjni ani osoby zatrudnione w szkole na podstawie ustawy o systemie oświaty. Mogą one natomiast ubiegać się o tzw. wczasy pod gruszą, czyli dofinansowanie wypoczynku.

Dyrektor szkoły może za zgodą kuratora oświaty zatrudnić osobę niebędącą nauczycielem, jeżeli jest to uzasadnione szczególną potrzebą (art. 7 ust. 1a ustawa o systemie oświaty). Osoba niebędąca nauczycielem, mimo prowadzenia zajęć dydaktycznych z uczniami, jest zatrudniana na podstawie kodeksu pracy, co oznacza że nie dotyczą jej przywileje, które dla nauczycieli przewiduje Karta Nauczyciela.

Świadczenia urlopowe są przeznaczone wyłącznie dla nauczycieli

Uprawnieni do otrzymania świadczenia urlopowego są wyłącznie zatrudnieni w szkole nauczyciele (art. 53 ust. 1a Karta Nauczyciela). Świadczenie urlopowe musi być wypłacone najpóźniej do końca sierpnia, ale Karta Nauczyciela nie zabrania, aby wypłacić je wcześniej.

Świadczenia urlopowego nie otrzymają pracownicy zatrudnieni na postawie art. 7 ustawy o systemie oświaty, niezależnie od wymiaru czasu pracy czy okresu zatrudnienia w danym roku szkolnym. Dla pracowników niebędących nauczycielami przewidziane jest jedynie dofinansowanie wypoczynku, o które mogą także ubiegać się nauczyciele zatrudnieni na postawie umowy Karta Nauczyciela.

Dofinansowanie wypoczynku dla wszystkich pracowników szkoły

Dofinansowanie wypoczynku, czyli tzw. wczasy pod gruszą jest przewidziane dla wszystkich pracowników szkoły uprawnionych do korzystania ze wsparcia ze środków ZFŚS (art. 2 ust. 5 ustawy o ZFŚS). Pracownicy niebędący nauczycielami są uprawnieni do otrzymania dofinansowania, jeżeli spełniają warunki określone w regulaminie ZFŚS obowiązującym w szkole na takich samych zasadach, na których wsparcie to jest przewidziane dla nauczycieli.

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35196 )
Array ( [docId] => 35196 )