Barter – ewidencja księgowa

Autor: Mikuła Patrycja
Data: 16-09-2012 r.

W przypadku umowy barterowej dokonuje się wymiana towarów lub usług (towarów na towary, usług na usługi, usług na towary lub towarów na usługi). Umowa barteru należy do nienazwanych umów prawa cywilnego. Charakterystyczną cechą dla umów barterowych jest również ekwiwalentność (wzajemna wymiana towarów bądź usług jest równoważna).

Zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego (wyrok z 23 września 2004 r., sygn. akt I CK 21/04) umowa barterowa ma charakter konsensualny odpłatny i wzajemny.

Cechą charakterystyczna barteru jest powstanie po obu stronach transakcji przychodów i kosztów. U obu stron transakcji przychody i koszty powinny się równoważyć. Strony transakcji mają obowiązek udokumentowania i zaewidencjonowania dokonanych operacji gospodarczych dotyczących wydania towaru lub wykonania usługi na rzecz kontrahenta oraz przyjęcia towaru lub usługi od kontrahenta. W księgach rachunkowych ewidencjonuje się barter na zasadach ogólnych. Ewidencja ujęcia wymiany może przebiegać w następujący sposób:

  • Faktura VAT za zakup towarów:

a) wartość netto towarów: Wn konto 30 „Rozliczenie zakupu”
b) VAT naliczony podlegający odliczeniu: Wn konto 22-1 „VAT naliczony i jego rozliczenie”
c) zobowiązanie ogółem: Ma konto 21 „Rozrachunki z dostawcami”

  • PZ - przyjęcie towarów do magazynu:

- Wn konto 33 „Towary”

- Ma konto 30 „Rozliczenie zakupu”

 

  • Faktura VAT dokumentująca sprzedaż wyrobów gotowych:

a) wartość netto sprzedaży: Ma konto 70-0 „Sprzedaż produktów”
b) VAT należny: Ma konto 22-2 „Rozrachunki z Urzędem skarbowym z tytułu VAT”
c) należność ogółem: Wn konto 20 „Rozrachunki z odbiorcami”

  • WZ - wartość sprzedanych wyrobów gotowych:

- Wn konto 70-1 „Koszt sprzedanych produktów”

- Ma konto 60 „Produkty gotowe”

  • PK - kompensata rozrachunków z kontrahentem na podstawie umowy barterowej:

- Wn konto 21 „Rozrachunki z dostawcami”

- Ma konto 20 „Rozrachunki z odbiorcami”


Zobacz także:

Mikuła Patrycja

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31640 )
Array ( [docId] => 31640 )