Czy wydatki na utrzymanie biura są kosztem podatkowym

Autor: Grabowska-Peda Marta
Data: 22-10-2012 r.

Jeśli ponosisz wydatki związane z utrzymaniem biura firmy, zazwyczaj możesz je zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności. „Zazwyczaj” nie oznacza jednak „zawsze”. Zwróć uwagę na stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Zakwalifikowanie wydatku do kosztów podatkowych

Zgodnie z ogólną zasadą zawartą w art. 22 ust. 1 ustawy o PIT, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ww. ustawy. Przepis ten wskazuje więc na konieczność związku poniesionego wydatku z przychodem firmy.

Przepisy ustawy o PIT, a konkretnie art. 23 ust. 1 wskazuje jednak listę wydatków nieuznawanych za koszty podatkowe. Oznacza to, że jeśli wydatek znajduje się w tym katalogu, nie jest on kosztem podatkowym firmy.

Analizując więc możliwość zaliczenia wydatku do kosztu podatkowego firmy należy w pierwszej kolejności sprawdzić, czy nie znajduje się on w tym katalogu. Następnie warto przeanalizować dokładnie związek wydatku z przychodem. Warto również pamiętać, że w przypadku sporu z organami podatkowymi, to na podatniku będzie spoczywał obowiązek udowodnienia tego związku.

Podatnik powinien również posiadać dowód poniesienia danego wydatku. Do uznania wydatku za koszt uzyskania przychodów niezbędne jest bowiem nie tylko zaistnienie konkretnego zdarzenia gospodarczego, polegającego na zakupie towaru lub usługi u konkretnego sprzedawcy, za konkretną cenę, ale i odpowiednie udokumentowanie tej operacji (zob. wyrok NSA z dnia 21 marca 2012 r., II FSK 1871/10).

Wydatki na utrzymanie biura

Wydatki na utrzymanie biura bez wątpienia stanowią koszty uzyskania przychodu, ponieważ są związane z uzyskiwaniem przychodów przez firmę. Należy jednak pamiętać, że jeśli ponosisz wydatki na utrzymanie biura, które nie jest faktyczną ani rejestrową siedzibą firmy, nie możesz zaliczyć ich do kosztów uzyskania przychodu. Takie stanowisko zaprezentował bowiem NSA w wyroku z 12 stycznia 2012 r., II FSK 130/10. Sąd uznał, że sam fakt wykorzystywania biura do wykonywania pracy nie świadczy jeszcze o tym, że jest to jedno z biur firmy, którego utrzymanie finansowe można by uznać za koszt podatkowy.

Takie stanowisko sądu wynika m.in. z interpretacji art. 22 ust. 1 ustawy o PIT. Nie można bowiem uznać za koszt podatkowy wydatków poniesionych na wszelkie biura, w których przebywa prezes firmy w godzinach pracy. Istotne jest, aby biuro było przeznaczone do celów prowadzonej działalności, a takim z pewnością jest siedziba firmy.


Zobacz także:

Grabowska-Peda Marta

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31648 )
Array ( [docId] => 31648 )