Domeny internetowe – koszty uzyskania przychodów i ewidencja księgowa

Data: 09-11-2012 r.

Domeny internetowe nie są wartościami niematerialnymi i prawnymi, ponieważ nie zostały wymienione w ustawowym i co istotne, zamkniętym katalogu tego rodzaju wartości. Kłopotliwa może okazać się kwalifikacja takich wydatków w kosztach uzyskania przychodów. Sprawdźmy zatem, na co zwrócić uwagę i jak taki wydatek prawidłowo zaksięgować.

Wydatek na nabycie domeny internetowej nie jest nabyciem wartości niematerialnej i prawnej tylko kosztem o charakterze pośrednio związanym z działalnością gospodarczą.

Koszty uzyskania przychodu zaliczymy jednorazowo

Z punktu widzenia podatkowego kwalifikacja wydatków na zakup domeny do kosztów podatkowych powinna być dokonywana w sposób bezpośredni. Zwróćmy uwagę, że takie stanowisko potwierdzają również organy podatkowe:

- Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 15 stycznia 2010 r. (nr IPPB5/423-72/09-2/PJ) oraz

- Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z 30 grudnia 2010 r. (nr IBPBI/2/423-1246/1/BG).

Domeny internetowe zwykle są wykorzystywane przez okres dłuższy niż rok podatkowy, jednak nie ma możliwości proporcjonalnego przyporządkowania związanych z nimi kosztów podatkowych do długości okresu, którego dotyczą. W momencie poniesienia kosztu ten okres nie jest bowiem znany.

Ważny jest dzień ujęcia kosztu w ewidencji księgowej

Co istotne datą faktycznego poniesienia tego wydatku, wyznaczającą moment jego potrącenia jako kosztu podatkowego, będzie dzień, na który ujęto ten koszt w ewidencji księgowej na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, na który ujęto go na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku) - art. 15 ust. 4e updop.

Ewidencja księgowa

Sprawdźmy zatem, jak będzie przebiegało księgowanie:

  • Wn Rozliczenie zakupu albo od razu - Pozostałe koszty rodzajowe (KUP),
  • Wn VAT naliczony,
  • Ma Rozrachunki z dostawcami.

Podstawa prawna:

  • art. 3 ust. 1 pkt 14, art. 20 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm.) - uor,
  • art. 15 ust. 1, ust 4d i ust 4e, art. 16b ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 ze zm.) - updop.

Autor: Katarzyna Trzpioła

Opracowanie redakcyjne:Sylwie Maliszewska


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31651 )
Array ( [docId] => 31651 )