Udokumentowanie zakupu towaru w przypadku braku faktury

Autor: Styczyński Rafał
Data: 15-10-2012 r.

Niejednokrotnie zdarza się, iż przedsiębiorcy mają problem z uzyskaniem od kontrahenta faktury dokumentującej zakup towarów czy usług. Powstaje wówczas pytanie, czy można udokumentować wydatek innym dowodem niż faktura?

Aby możliwe było zaliczenie do kosztów podatkowych kosztów nabytych usług, przedsiębiorca musi być w stanie udokumentować, że faktycznie dokonano transakcji. Przepisy ustawy o CIT nie regulują kwestii, jakie dokumenty powinny stanowić podstawę do uznania wydatku za koszt uzyskania przychodów. Podstawową dokumentację stanowią umowy, faktury i specyfikacje do faktur.

Jednak zdarza się często, iż kontrahenci nie wystawiają faktury. W takim przypadku organy podatkowe przyjmują, iż pomimo braku faktury jeżeli podatnik posiada umowę, wyciąg bankowy, z którego wynika, iż kwota wydatku została zapłacone, to można zaliczyć ją do kosztów.

W omawianej kwestii wypowiedział się także Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w piśmie z dnia 25 kwietnia 2006 roku, nr 1471/DPD2/423-15/06/JB, gdzie czytamy:

„(…) brak faktury nie stanowi samoistnej przesłanki do stwierdzenia braku możliwości zaliczenia danego wydatku do kosztów uzyskania przychodów. W wyjątkowych sytuacjach zaliczenie poniesionego wydatku do kosztów uzyskania przychodów jest możliwe również w oparciu o inne dowody.

Oznacza to, że w sytuacji, gdy kontrahent odmawia wystawienia faktury, a podatnik jest w posiadaniu dowodów świadczących o wykonaniu tej usługi i uiszczeniu za nią zapłaty, spełniających warunki określone w przepisach ustawy o rachunkowości, może on - na podstawie tych dowodów - zaliczyć poniesiony wydatek do kosztów uzyskania przychodów (…)”.


Zobacz także:

Styczyński Rafał

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31646 )
Array ( [docId] => 31646 )