Dwa sposoby ujęcia prowizji w księgach rachunkowych

Data: 27-07-2015 r.

Spółka ABC udzieliła 2 stycznia 2015 r 3 letniej pożyczki spółce BDE w kwocie 120.000 zł. Pożyczka zostanie spłacona na koniec 3 okresu tj. 31 grudnia 2017 r. Strony umówiły się iż odsetki w wysokości 8.500 zł będą płacone na koniec każdego roku. Prowizja za udzielenie pożyczki pobrana przy jej udzielaniu wyniosła 6.000 zł. Jak należy ująć to zdarzenie w księgach rachunkowych?

Udzielenie pożyczki powinno spowodować w księgach rachunkowych pożyczkodawcy ujęcie inwestycji finansowej. Zgodnie bowiem z art. 3 ust 1 pkt 17 ustawy o rachunkowości do inwestycji zaliczamy aktywa posiadane w celu przynoszenia korzyści ekonomicznych między innymi w postaci odsetek. Należy je zakwalifikować w zależności od horyzontu czasowego udzielonej pożyczki do inwestycji krótko lub długoterminowych. Na koniec każdego okresu sprawozdawczego należy dokonywać wyceny pożyczki tzn. naliczyć należne odsetki ujmując je jako przychody finansowe. W przypadku jednostek niepoddających swych sprawozdań finansowych badaniu przez biegłego rewidenta naliczenie odsetek może następować w wysokości wynikającej z umowy. Natomiast jeśli sprawozdanie finansowe podlega obligatoryjnemu badaniu przez audytora to należy naliczać je za pomocą efektywnej stopy procentowej.

 

Założenie 1 – sprawozdanie spółki ABC nie jest poddawane dniu przez biegłego rewidenta

 1. Udzielenie pożyczki spółce BDE wraz z pobraniem prowizji

 • Wn „Inwestycje długoterminowe” 120.000 zł

 • Ma „Przychody finansowe” 6.000 zł

 • Ma „Rachunek bankowy” 114.000 zł

 1. Naliczenie odsetek na koniec 2015 r

 • Wn „Inwestycje długoterminowe” – pożyczki 8.500 zł

 • Ma „Przychody finansowe” 8.500 zł

 1. WB otrzymanie należnych odsetek za 2015 r 8500 zł

 • Wn „Rachunek bankowy” 8.500 zł

 • Ma „Inwestycje długoterminowe” – pożyczki 8.500 zł

 1. Naliczenie odsetek na koniec 2016 r

 • Wn „Inwestycje długoterminowe” – pożyczki 8.500 zł

 • Ma „Przychody finansowe” 8.500 zł

 1. WB otrzymanie należnych odsetek za 2016 r 8500 zł

 • Wn „Rachunek bankowy” 8.500 zł

 • Ma „Inwestycje długoterminowe” – pożyczki 8.500 zł

 1. Naliczenie odsetek na koniec 2017 r

 • Wn „Inwestycje długoterminowe – pożyczki 8.500 zł

 • Ma Przychody finansowe” 8500 zł

 1. WB otrzymanie należnych odsetek za 2017 r 8.500 wraz ze spłata pożyczki 120.000 zł

 • Wn „Rachunek bankowy” 128500 zł

 • Ma ‘Inwestycje długoterminowe” – pożyczki 128.500 zł

Założenie 2 sprawozdanie podlega badaniu przez biegłego rewidenta.

Wyliczenie Efektywnej stopy zwrotu – tu dla uproszczenia IRR

udzielenie pożyczki

-114000

koniec 2015

8500

koniec 2016r

8500

koniec 2017 r

128500

IRR

9,0607%

Wyliczenie skorygowanej ceny nabycia – scn

 

scn na początek okresu

Odsetki IRR

Przepływy pieniężne

SCN na koniec okresu

koniec 2015 r.

114 000,00

10 329,25

8 500,00

115 829,25

koniec 2016r

115 829,25

10 494,99

8 500,00

117 824,24

koniec 2017 r

117 824,24

10 675,76

128 500,00

-

 1. Udzielenie pożyczki spółce BDE wraz z pobraniem prowizji

 • Wn „Inwestycje długoterminowe”114.000 zł

 • Ma „Rachunek bankowy” 114.000 zł

 1. Naliczenie odsetek na koniec 2015 r

 • Wn „Inwestycje długoterminowe” – pożyczki 10329,25 zł

 • Ma „Przychody finansowe” 10.329,25 zł

 1. WB otrzymanie należnych odsetek za 2015 r 8.500 zł

 • Wn „Rachunek bankowy” 8.500 zł

 • Ma „Inwestycje długoterminowe” – pożyczki 8.500 zł

 1. Naliczenie odsetek na koniec 2016 r

 • Wn „Inwestycje długoterminowe” – pożyczki 10.494,99 zł

 • Ma „Przychody finansowe” 10.494,99 zł

 1. WB otrzymanie należnych odsetek za 2016 r 8.500 zł

 • Wn „Rachunek bankowy” 8500 zł

 • Ma „Inwestycje długoterminowe” – pożyczki 8.500 zł

 1. Naliczenie odsetek na koniec 2017 r

 • Wn „Inwestycje długoterminowe” – pożyczki 10.675,76 zł

 • Ma „Przychody finansowe „10 675,76 zł

 1. WB otrzymanie należnych odsetek za 2017 r 8.500 zł wraz ze spłata pożyczki 120.000 zł

 • Wn „Rachunek bankowy” 128500 zł

 • Ma „Inwestycje długoterminowe” – pożyczki 128.500 zł

Katarzyna Trzpioła, specjalista ds. rachunkowości

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37618 )
Array ( [docId] => 37618 )

Array ( [docId] => 37618 )