Ujęcie w księgach kosztów kredytu na przełomie roku

Data: 17-12-2013 r.

Jednostki w ramach prowadzonej działalności gospodarczej często korzystają z różnych form finansowania swoich zasobów majątkowych. Jedną z bardziej popularnych jest uzyskanie kredytu w banku. Koszty kredytu trzeba odpowiednio zaksięgować.

W myśl przepisów ustawy Prawo bankowe przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel, a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach określonych w umowie, zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych terminach spłaty oraz zapłaty prowizji od udzielonego kredytu (por. art. 69 ust. 1 ustawy Prawo bankowe).

Należy pamiętać, że koszt prowizji oraz inne opłaty związane z uzyskaniem kredytu obrotowego przez jednostkę należy ująć w rachunku zysków i strat jako element kosztów finansowych, gdyż są związane z działalnością finansową jednostki (art. 42 ust. 3 ustawy o rachunkowości).

W księgach rachunkowych odsetki jeśli dotyczą poprzedniego roku, to należy je ująć jako koszt tego roku (odsetki współmierne). Jednak podatkowo nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odsetek naliczonych tylko odsetki zapłacone.

Jeżeli dany kredyt został zaciągnięty na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, to naliczona od niego prowizja bankowa może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodu. Takie prowizje są kosztami pośrednimi, nie da się ich bowiem przyporządkować do konkretnych przychodów.

W efekcie, prowizja taka powinna być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów w dacie jej poniesienia zarówno w przypadku podatników prowadzących księgi rachunkowe (na dzień ujęcia prowizji w księgach rachunkowych), jak i podatkową księgę przychodów i rozchodów metodą kasową (w dacie wystawienia dowodu stanowiącego podstawę do zaksięgowania), bądź memoriałową.

Stanowisko to potwierdzają organy podatkowe, np. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 8 września 2008 r., ILPB1/415-406/08-2/AG.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 33592 )
Array ( [docId] => 33592 )

Array ( [docId] => 33592 )