Ewidencja księgowa transakcji dokonanych kartą płatniczą

Autor: Mikuła Patrycja
Data: 22-10-2012 r.

Obrót bezgotówkowy pozwala na regulowania transakcji zakupu bez konieczności używania papierowych środków pieniężnych. Poniżej przedstawiono ewidencję księgową dotyczącą najczęściej dokonywanych transakcji przy pomocy kart płatniczych.

Zapłata za faktury dokonana przez pracowników lub właścicieli przy pomocy kart płatniczych w ewidencji księgowej może zostać ujęta następującymi zapisami:

Wn konto 21 "Rozrachunki z dostawcami"

i Ma konto 23-4 "Pozostałe rozrachunki z pracownikami z tytułu płatności kartami" lub 24 "Pozostałe rozrachunki.

Obciążenie rachunku bankowego, w tym spłata zobowiązań z tytułu transakcji dokonanych kartami płatniczymi, w księgach rachunkowych odzwierciedlona będzie następującymi zapisami księgowymi:

Wn konto 23-4 "Pozostałe rozrachunki z pracownikami z tytułu płatności kartami" lub 24 "Pozostałe rozrachunki”

Ma konto 130 „Rachunek bankowy”.

Otrzymanie faktury zakupowej powinno zostać zaewidencjonowane po stronie Wn na kontach zespołu 4, a kwota VAT naliczonego na koncie 221 „VAT naliczony”. Wartość brutto z faktury ujęta zostanie na odpowiednim koncie rozrachunkowym 21 „Rozrachunki z dostawcami” po stronie Ma.

W praktyce gospodarczej przy pomocy karty płatniczej możliwe jest również pobranie gotówki z bankomatu. W księgach rachunkowych ewidencję wypłaty gotówki i obciążeń z nią związanych możesz ująć następująco:

1. KP - podjęcie gotówki z bankomatu i przyjęcie do kasy:

  • Wn konto 100 „Kasa”,
  • Ma konto 131 „Środki pieniężne w drodze”.

2. WB - potwierdzenie obciążenia rachunku bankowego kwotą podjętej gotówki:

  • Wn konto 131 „Środki pieniężne w drodze”,
    Ma konto 130 „Rachunek bieżący”.

3. WB - prowizje od operacji związanych z podejmowaniem gotówki z bankomatu:

  • Wn konto 40 "Koszty według rodzajów" lub konto zespołu 5

(w analityce: Usługi obce)


Zobacz także:

Mikuła Patrycja

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31649 )
Array ( [docId] => 31649 )