Faktury pro forma nie jest dokumentem księgowym

Data: 18-01-2013 r.

Faktura pro forma często występuje w obrocie gospodarczym. Nie ma ona charakteru dokumentu księgowego ani dowodu zapłaty - w zasadzie stanowi jedynie ofertę handlową. Faktura pro forma nie może być podstawą kwalifikacji wydatków w koszty.

Faktura pro forma nie wynika z przepisów i nie jest dokumentem księgowym, jednak dokument ten jest powszechnie używany w obrocie gospodarczym. Stanowi niejako ofertę handlową.

Wystawiana jest najczęściej w przypadku konieczności wpłacenia zaliczki w związku z realizacją umowy czy realizacją zlecenia. Na fakturze pro forma znajdują się zazwyczaj wszystkie dane potrzebne do dokonania płatności.

Faktura pro forma to nie dokument księgowy

Należy podkreślić, że faktury pro forma:

  • nie stanowią potwierdzenia zawartych transakcji.
  • nie stanowią pobrania zaliczki,
  • nie są dokumentami księgowymi,
  • nie powinny podlegać ewidencji w księgach rachunkowych,
  • nie stanowią podstawy do kwalifikacji wydatków do kosztów podatkowych.

Po otrzymaniu zaliczki, wydaniu towaru lub wykonaniu usługi sprzedający podmiot jest zobowiązany do wystawienia normalnej faktury VAT. Dopiero później wystawiona faktura VAT stanowi dokument księgowy, który podlega ewidencji do celów księgowych oraz podatkowych.

 

Faktury pro forma nie są wystawiane jako dowód wykonania transakcji handlowej, ale przed jej zawarciem, a następnie są przesyłane przez dostawcę razem z ofertą bądź potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do wykonania, ewentualnie przedkładane są w ślad za wysyłanym towarem na próbę na sprzedaż konsygnacyjną.

W związku z cechami faktury pro forma opisanymi powyżej oraz momentem, w którym zazwyczaj jest wystawiana (przed faktycznym wydaniem towaru czy wykonaniem usługi), dokument ten może być łatwym do podważenia dowodem potwierdzającym istnienie wierzytelności.

Autor: Monika Byczyńska, biegły rewident w Baker Tilly Poland
Opracowanie redakcyjne: Lidia Pogodzińska


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31683 )
Array ( [docId] => 31683 )