Firma wynajmuje samochód? Dowiedz się jak uniknąć błędów w rozliczeniu

Autor: Łukasz Walkiewicz
Data: 01-06-2017 r.

Pojazdy używane w firmie wprowadzane są jako środek trwały, nabywany w drodze leasingu lub też umowy najmu. Jest to korzystniejszą formą dla nowych przedsiębiorców, którzy nie mogą sobie ze względów finansowych pozwolić na zakup samochodu. Sprawdź ewidencję księgową, by dowiedzieć się w jaki sposób dokonać rozliczenia wynajmu samochodu w kosztach firmowych.

Wynajęcie samochodu – wyjaśnienie określenia

Przedsiębiorca decydując się na nabycie samochodu drogą najmu zobowiązany jest do podpisania umowy z wynajmującym oraz opłaty czynszu za jego użytkowanie. Zgodnie z art. 659 par. 1 Kodeksu cywilnego przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz.

Opłaty podatkowe

 

Wynajmujący samochód jest przede wszystkim zobowiązany do opłacenia czynszu za jego użytkowanie. Dodatkowo przedsiębiorca ponosi również koszty związane z jego eksploatacją, m.in. zakup paliwa, naprawy bieżące, ubezpieczenie, parking. Warunkiem, aby przedsiębiorca mógł zaliczyć takie wydatki w koszty uzyskania przychodu, jest prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu, czyli tzw. kilometrówki.

W myśl art. 16 ust. 1 pkt. 51 ustawy o CIT (odpowiednio art. 23 ust. 1 pkt. 46 ustawy o PIT) za koszty uzyskania przychodu nie uważa się wydatków, z zastrzeżeniem pkt 30, z tytułu kosztów używania, dla potrzeb działalności gospodarczej, samochodów osobowych niestanowiących składników majątku podatnika - w części przekraczającej kwotę wynikającą z pomnożenia liczby kilometrów faktycznego przebiegu pojazdu dla celów podatnika oraz stawki za jeden kilometr przebiegu, określonej w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra; podatnik jest obowiązany prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu.

Dlatego  ważne jest, aby suma wydatków ujętych w kosztach nie przekroczyła kwoty limitu, która wynika z przemnożenia liczby kilometrów faktycznego przebiegu pojazdu oraz stawki za jeden kilometr przebiegu.

Stawka za kilometr przebiegu pojazdu uzależniona jest od pojemności silnika i wynosi:

 • o poj. skok. do 900 cm3 – 0,5214 zł
 • o poj. skok. powyżej 900 cm3 – 0,8358 zł.

W sytuacji braku ewidencji przebiegu pojazdu przedsiębiorca nie może uznać wydatków poniesionych z tytułu używania samochodu za koszty uzyskania przychodu.

W przypadku OC i AC, wydatki poniesione na ubezpieczenie wynajmującego samochodu mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu jedynie w sytuacji, gdy będzie to wymagane na podstawie umowy najmu, a zatem z treści umowy jasno wynika zapis, że wydatki związane z ubezpieczeniem pojazdu pokrywa najemca. W tym przypadku również obowiązuje limit kwoty zaliczonej w koszty podatkowe, który powinien być wyliczony na podstawie kilometrówki.

Inaczej jest w kwestii czynszu za wynajem samochodu. W 2013 roku minister finansów wydał interpretację ogólną, w której stwierdził, że wydatki poniesione na czynsz za wynajem pojazdu nie są opłatą eksploatacyjna, a tym samym nie powinny być rozliczane w ramach limitu wyliczonego z kilometrówki. Zatem opłata za czynsz powinna być rozliczana bezpośrednio w kosztach uzyskania przychodu.

Przykład:

Przedsiębiorca wykorzystuje w firmie samochód pochodzący z najmu o pojemności silnika powyżej 900cm3, który rozliczany jest w ramach kilometrówki. W maju przedsiębiorca przejechał pojazdem 250 km dla celów służbowych. Faktury zgromadzone w tym miesiącu w związku z eksploatacją samochodu opiewały na łączną kwotę 400 zł. Dla jasności zapisów przykładu pominięta została kwestia podatku VAT.

Do kosztów podatkowych przedsiębiorca może zaliczyć 208,95 zł. Wynika to z następującego wyliczenia:

250 km x 0,8358 zł/km = 208,95 zł.

Zatem pozostała część z faktury może zostać przeniesiona na następny miesiąc:

400 zł – 208,95 zł = 191,05 zł.

Dekretacja w maju:

1)      zaewidencjonowanie faktur związanych z eksploatacją pojazdu w maju:

 • strona WN konta 401-99 Zużycie materiałów i energii NKUP (np. za zakup paliwa) lub 402-99 Usługi obce NKUP (np. opłata za parking) kwota 400 zł
 • strona MA konta 202 Rozrachunki z dostawcami kwota 400 zł

2)      Przeksięgowanie PK w koszty podatkowe części kwoty z faktur na podstawie ewidencji przebiegu pojazdów:

 • strona WN konta 401 Zużycie materiałów i energii (np. za zakup paliwa) lub 402 Usługi obce (np. opłata za parking) kwota 208,95 zł
 • strona MA konta 401-99 Zużycie materiałów i energii NKUP (np. za zakup paliwa) lub 402-99 Usługi obce NKUP (np. opłata za parking) kwota 208,95 zł.

W czerwcu przedsiębiorca przejechał 100 km w celach służbowych. Faktury za eksploatacje samochodu opiewały na kwotę 40 zł. Przedsiębiorca może zaliczyć w koszty podatkowe:

100 km x 0,8358 zł/km = 83,58 zł.

Do wykorzystania z faktur z poprzedniego i bieżącego miesiąca ma kwotę 191,05 zł + 40 zł = 231,05 zł. W koszty uzyskania przychodu w czerwcu przedsiębiorca zalicza jedynie część wynikająca z kilometrówki, czyli 83,58 zł. Pozostała część kwoty wynikającej z faktur przechodzi na następny miesiąc, zatem 231,05 zł – 83,58 zł = 147,47 zł.

Dekretacja w czerwcu:

3)      zaewidencjonowanie faktur związanych z eksploatacją pojazdu w czerwcu:

 • strona WN konta 401-99 Zużycie materiałów i energii NKUP (np. za zakup paliwa) lub 402-99 Usługi obce NKUP (np. opłata za parking) kwota 40 zł
 • strona MA konta 202 Rozrachunki z dostawcami kwota 40 zł

4)      Przeksięgowanie PK w koszty podatkowe części kwoty z faktur na podstawie ewidencji przebiegu pojazdów:

 • strona WN konta 401 Zużycie materiałów i energii (np. za zakup paliwa) lub 402 Usługi obce (np. opłata za parking) kwota 83,58 zł
 • strona MA konta 401-99 Zużycie materiałów i energii NKUP (np. za zakup paliwa) lub 402-99 Usługi obce NKUP (np. opłata za parking) kwota 83,58 zł

Kilometrówka naliczana jest narastająco. Należy jednak pamiętać, że przenoszenie na kolejny okres wydatków i przejechanych kilometrów odbywa się w ramach jednego roku podatkowego. W sytuacji, gdy przedsiębiorstwo nie wykorzysta limitu wyliczonego w ramach kilometrówki, niestety on przepada i od następnego roku naliczany jest od nowa.

 

Łukasz Walkiewicz, specjalista prawa podatkowego i bilansowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 40444 )
Array ( [docId] => 40444 )

Array ( [docId] => 40444 )