Kolejne zmiany w ustawy o rachunkowości uproszczą przechowywanie dokumentów

Data: 05-08-2016 r.

Ministerstwo Finansów przygotowało kolejną nowelizację ustawy o rachunkowości. Przy okazji zaimplementowania regulacji dyrektywy 2014/95/UE w zakresie m.in. ujawniania informacji niefinansowych przez duże jednostki zostaną wprowadzone zmiany także dla pozostałych podmiotów. Nowelizacja ma obowiązywać od okresów sprawozdawczych rozpoczynających się od 1 stycznia 2017 r., ale dobrowolnie można ją wcześniej zastosować, co warto uczynić w przypadku uproszczeń.

Jedną ze zmian dotyczących wszystkich firm jest możliwość przeniesienia większości dowodów księgowych przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego na informatyczne nośniki danych (a nie jak dotychczas dopiero po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego). Jest to rozwiązanie ujednolicające przepisy z zakresu rachunkowości z przepisami podatkowymi dotyczącymi VAT.

Możliwości wcześniejszej digitalizacji zgodnie z nową treścią art. 73 ust. 2 uor będzie dotyczyć wszystkich dowodów księgowych. z wyłączeniem dokumentów dotyczących przeniesienia praw majątkowych do nieruchomości, powierzenia odpowiedzialności za składniki aktywów, znaczących umów i innych ważnych dokumentów określonych przez kierownika jednostki. Warunkiem skorzystania z możliwości przeniesienia na informatyczne nośniki danych będzie posiadanie urządzeń pozwalających na odtworzenie dowodów w postaci wydruku, jeśli inne przepisy nie stanowią inaczej.

Przykład:

Przenoszenie faktur na nośnik elektroniczny

Spółka z o.o. skanowała faktury dotyczące ponoszenia kosztów zarządu po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego, aby móc je przechowywać w formie elektronicznej. Zwykle zatrudniano do tego studenta na umowę zlecenia, któremu zajmowało to w sierpniu każdego roku około 3 tygodni. Po nowelizacji ustawy będzie można takiego przenoszenia faktur na postać elektroniczną dokonywać na bieżąco.

Katarzyna Trzpioła, wykładowca na Wydziale Zarządzania UW

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39325 )
Array ( [docId] => 39325 )