Jak ewidencjonować odliczenie VAT od paliwa

Data: 27-07-2015 r.

W podmiotach prowadzących księgi rachunkowe nakłady związane z eksploatowaniem samochodów służbowych ujmowane jest na kontach kosztów rodzajowych. W zależności od rodzaju ponoszonego kosztu będą to koszty Zużycia materiałów lub Usług obcych. W przypadku zakupu paliwa jego koszty obciążają zasadniczo konto kosztów wg rodzaju Zużycie materiałów.

VAT niepodlegający odliczeniu będzie natomiast ujmowany zgodnie z przyjętą w polityce rachunkowości zasadą związaną z ustaleniem wartości początkowej materiałów.

 
 • Jeśli materiały – tu paliwo – ujmowane jest w cenie nabycia zgodnie z art. 28 ust 11 pkt 1 uor to część VAT, której nie można odliczyć podwyższa wartość początkową materiałów

 • Jeśli z kolei materiały są ujmowane w cenie zakupu zgodnie z art. 34 ust1 pkt 1 uor– to VAT niepodlegający odliczeniu ujmowany będzie na koncie Podatki i opłaty.

Przykład:

Spółka ABC Sp. z o.o. nabyła w sierpniu 2015 r paliwo do samochodów osobowych za 1800+ 23% VAT. Powyższe nakłady dotyczą auta osobowego będącego środkiem trwałym, dla którego jednak nie jest prowadzona ewidencja na potrzeby podatku VAT. Spółka ujmuje materiały w cenach zakupu. Koszty zostaną ujęte następująco:

 1. Faktura potwierdzająca nabycie

 • Wn Rozliczenie zakupu 2214 zł

 • Ma Rozrachunki z dostawcami 2214 zł

 1. Ujęcie kosztu

 • Wn Zużycie materiałów 1800 zł

 • Wn Podatki i opłaty VAT niepodlegający odliczeniu –207 zł

 • Wn VAT naliczony, (podlega odliczeniu w 50%) 207 zł

 • Ma Rozliczenie zakupu 2214 zł.

Jeśli jednostka prowadzi również ewidencję kosztów wg miejsc powstawania to rozliczy ten nakład:

 • Wn Koszty zarządu/ koszty sprzedaży / inne koszty wg układu funkcjonalnego 2007 zł

 • Ma Rozliczenie kosztów 2007 zł

Przykład:

Spółka XYZ Sp. z o.o. nabyła w sierpniu 2015 r paliwo do samochodów osobowych za 1800+ 414 zł (23% )VAT. Powyższe nakłady dotyczą auta osobowego będącego środkiem trwałym, dla którego jednak nie jest prowadzona ewidencja na potrzeby podatku VAT. Spółka ujmuje materiały w cenach nabycia. Koszty zostaną ujęte następująco:

 1. Faktura potwierdzająca nabycie

 • Wn Rozliczenie zakupu 2214 zł

 • Ma Rozrachunki z dostawcami 2214 zł

 1. Ujęcie kosztu

 • Wn Zużycie materiałów 2007 zł

 • Wn VAT naliczony, (podlega odliczeniu w 50%) 207 zł

 • Ma Rozliczenie zakupu 2214 zł.

Jeśli jednostka prowadzi również ewidencję kosztów wg miejsc powstawania to rozliczy ten nakład:

 • Wn Koszty zarządu/ koszty sprzedaży / inne koszty wg układu funkcjonalnego 2007 zł

 • Ma Rozliczenie kosztów 2007 zł

Oczywiście w przypadku, gdy jednostka prowadzi ewidencję przebiegu pojazdu zgodnie z przepisami o VAT cały podatek VAT zawarty w zakupie paliwa będzie podlegał odliczeniu i tym samym ujęciu na koncie „VAT naliczony”

Katarzyna Trzpioła, specjalista ds. rachunkowości

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37630 )
Array ( [docId] => 37630 )

Array ( [docId] => 37630 )